Fredrik Dahl

Senior Advisor Advokat
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska, Franska

Omnämnanden

"Fredrik Dahl is a superior provider of sophisticated employment law advice." Fredrik Dahl is highly experienced in acting on a range of contentious and non-contentious employment matters, including investigations, as well as issues arising from the transfer of business and organisational restructuring. Chambers & Partners 2023

Fredrik Dahl is highly experienced on a range of contentious and non-contentious employment matters, including investigations, as well as the transfer of business and redundancies. A client recommends him, saying: "His advice is always pragmatic and factors in our business needs. He is an excellent and most trusted adviser to us, and he is a joy to work with." Chambers & Partners 2022

Fredrik Dahl is highly experienced on a range of contentious and non-contentious employment matters, including disputes relating to breaches of confidentiality and obligation of loyalty as well as the transfer of business and redundancies. A client characterises him as "truly dedicated, available, pragmatic and happy to engage in discussion." Another client feels confident in his ability to "provide the highest level of advice." Chambers & Partners 2021

Fredrik Dahl is a recognised employment expert highlighted for his "long-standing experience." He is knowledgeable in the establishment and transfer of businesses as well as closures and redundancies. He also deals with disputes pertaining to breaches of confidentiality and obligation of loyalty. - Chambers & Partners 2020

Fredrik Dahl  is a "highly skilled and professional lawyer who is never afraid of challenges and always does his utmost to promote the client's interest," according to one interviewee. - Chambers & Partners 2019

The "fantastic" Fredrik Dahl is described as "pragmatic and extremely good at explaining." - Chambers & Partners 2018

Invald i Legal 500 Hall of Fame 2018.

Fredrik Dahl is mentioned as a Thought Leader 2017 within Labour & Employment 2017, Pensions & Benefits 2017 - Who´s Who Legal 2017

Head of the firm's Stockholm team, Fredrik Dahl specialises in employment issues related to M&A, as well as reorganisations, dismissals and discrimination issues. Clients describe him as "an outstanding lawyer who gives the client hands-on advice. He is not only extremely business-oriented, but also very straightforward." - Chambers & Partners 2017

Interviewees enthuse that Fredrik Dahl is "one of the best employment lawyers in Sweden." He heads the firm's Stockholm office and is widely esteemed for his work in the field of corporate restructurings. - Chambers & Partners 2016

Clients describe Fredrik Dahl as a "major star when it comes to employment." He heads the department and has notable expertise in M&A transactions. His recent mandates have included discrimination cases and pension negotiations. - Chambers & Partners 2015

Fredrik Dahl heads the team. He focuses on reorganisations and the employment aspects of M&A transactions. He is widely admired as an "influential individual with experience, chemistry, negotiation skills and detailed knowledge of the law and our industry." - Chambers & Partners 2014

Fredrik Dahl omnämns i Legal 500, 2016 som “a Leading Individual”.

Listad i Who’s Who (The International Who’s Who of Management, Labour & Employment Lawyers)

  

Branscher

Utbildning

 • Université de Panthéon, Paris II, Diplome Superieur de l'Université, 1994
 • Uppsala universitet, jur kand, 1992

Erfarenhet

 • Vinge, Paris 1997
 • Tingstjänstgöring 1992-1995

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 8 juni 2023

Vinge har biträtt Fidelio Capital vid etableringen av dess största fond hittills

Fonden – som är Fidelio Capitals tredje – har erhållit över 1 miljard euro i investeringsåtaganden f…

Uppdrag 10 januari 2018

Vinge biträder Tele2 i fusionen med Com Hem

Tele2 AB (publ) och Com Hem Holding AB (publ) har den 10 januari 2018 meddelat att de har träffat en…

Uppdrag 20 oktober 2017

Vinge biträder Bain Capital vid förvärv av Diversey Care.

Vinge har, i egenskap av svenskt lokalt ombud, biträtt Bain Capital i samband med förvärvet av Diver…

Uppdrag 17 september 2017

Litorina avyttrar Ocay

Vinge har biträtt Litorina vid avyttrting av Ocays verksamhet till AllOffice.

Nyhet

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024
Nyhet 14 mars 2024

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22
Nyhet 29 juni 2023

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22

Två arbetstagare drabbades av tandskador i samband med att de arbetade hemifrån och uppsökte vård. D…

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18
Nyhet 29 juni 2023

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18

Svenska Byggnadsarbetareförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd för sin medl…

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd
Nyhet 29 juni 2023

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd

Huvudregeln är att lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) ska tillämpas på samtliga anställnin…

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke
Nyhet 29 juni 2023

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke

Under avtalsrörelsen 2023 har arbetsgivarorganisationer och fackförbund omförhandlat ca 450 olika ko…

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren
Nyhet 29 juni 2023

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren

Lokförare inom Stockholms pendeltåg har stämts av sin arbetsgivare på grund av att lokförarna gick u…

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd
Nyhet 29 juni 2023

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd

Den 4 maj 2023 presenterade Tidöpartierna förslaget att inkomstgränsen för att erhålla arbetstillstå…

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv
Nyhet 29 juni 2023

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv

Mot bakgrund av att Regeringen önskar värna den svenska modellen där löner förhandlas mellan arbetsm…

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023
Nyhet 17 mars 2023

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret
Nyhet 30 november 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i f…

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla
Nyhet 30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att…

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster
Nyhet 30 november 2022

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör a…

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022
Nyhet 30 november 2022

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal doma…

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23
Nyhet 30 november 2022

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23

Inom svensk lagstiftning delas inte arbetstagare in i kategorier av arbetare och tjänstemän. Det är…

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45
Nyhet 30 november 2022

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45

Rättsfallet handlar om huruvida ett mopedbud som utförde arbete för Foodora och tidigare haft en vis…

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete
Nyhet 30 november 2022

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete

Med fortsatt distansarbete aktualiseras frågan om hur långt arbetsgivarens ansvar avseende arbetsmil…

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner
Nyhet 25 oktober 2022

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som…

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Nyhet 25 oktober 2022

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I juni 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd det så kallade Work-life Balance Dir…

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Nyhet 25 oktober 2022

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen till Sverige är viktig för företag som växer och den bidrar till att stärka…

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket
Nyhet 25 oktober 2022

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket

På engelska används ordet ”gig” som slangord för en spelning eller ett framträdande och har sitt urs…

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat
Nyhet 25 oktober 2022

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat

Senast den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha rapporteringskanaler för visselblå…

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs
Nyhet 25 oktober 2022

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs

I företag med kollektivavtal med koppling till Svenskt Näringsliv omfattas privatanställda tjänstemä…

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34
Nyhet 25 oktober 2022

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34

En arbetstagare med multipel skleros (MS) har sagts upp eftersom arbetsgivaren ansåg att hon, på gru…

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35
Nyhet 25 oktober 2022

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35

En expeditionsvakt, vars anställning var beroende av att han hade ett förordnande som ordningsvakt,…

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen
Nyhet 1 juli 2022

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 20…

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring
Nyhet 1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraf…

Arbetsrätten och beredskapen vid krig
Nyhet 1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det fi…

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad
Nyhet 1 juli 2022

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad

Fyra brandmän i beredskap anmälde till sin arbetsgivare, ett räddningstjänstförbund, att de ville ha…

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33
Nyhet 1 juli 2022

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33

Svenska Hamnarbetarförbundet har vid två tillfällen varslat om blockad mot fartyg till och från Ryss…

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar
Nyhet 1 juli 2022

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar

De senaste åren har modernisering och reformering av svensk arbetsrätt varit ständigt aktuella ämnen…

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet
Nyhet 31 maj 2022

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i vår omvärld och ökat fokus på Sveriges säkerhe…

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar
Nyhet 31 maj 2022

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar

I mars 2022 presenterade regeringen förslag på nya regler om utökad informationsskyldighet avseende…

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete
Nyhet 31 maj 2022

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete…

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12
Nyhet 31 maj 2022

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12

Ett bolag (Bolaget) var bundet av två konkurrerande kollektivavtal, vilka tecknats vid olika tidpunk…

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15
Nyhet 31 maj 2022

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15

En manlig arbetstagare med en medfödd funktionsnedsättning avskedades från sin anställning hos Samha…

Internutredningar – metod och juridik
Nyhet 20 april 2022

Internutredningar – metod och juridik

Interna oegentligheter – svåra att förutse och svårt att vara helt förberedd när det väl inträffar.…

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras

Efter att en tjänsteman på Migrationsverket avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerh…

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?
Nyhet 17 mars 2022

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskrimineri…

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner
Nyhet 17 mars 2022

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter oc…

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021
Nyhet 17 mars 2022

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamh…

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?
Nyhet 17 mars 2022

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?

Utgångspunkten inom svensk arbetsrätt är att arbetsgivare har en vidsträckt rätt att bestämma över s…

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras

En lagerarbetare har avskedats då denne, enligt arbetsgivaren, vid flera tillfällen har medverkat ti…

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18
Nyhet 17 mars 2022

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18

En passagerare som tvingats genomgång en extra säkerhetskontroll och därefter avvisats från flygplan…

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Nyhet 17 december 2021

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar krä…

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs
Nyhet 17 december 2021

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från…

LO ändrar inställning i LAS-frågan
Nyhet 17 december 2021

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en pr…

EU håller omröstning om minimilöner
Nyhet 17 december 2021

EU håller omröstning om minimilöner

EU-kommissionen har presenterat förslag till direktiv om minimilöner respektive förslag till direkti…

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg
Nyhet 17 december 2021

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den ko…

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning
Nyhet 17 december 2021

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning

En arbetsgivare gjorde ett avdrag från en arbetstagares slutlön motsvarande nästan en hel månadslön…

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter
Nyhet 17 december 2021

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter

Efter att en åklagare dömts för brott beslutade arbetsgivaren att han inte skulle utföra operativa a…

När är omplaceringen i själva verket ett beslut om uppsägning eller avsked? – Den anställdes arbetsskyldighet som den yttersta gränsen för arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Nyhet 17 december 2021
Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan…

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som…

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila
Nyhet 10 november 2021

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila

En arbetsgivare och en anställd som fyllt 60 år kom överens om att den anställde skulle fortsätta me…

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör
Nyhet 10 november 2021

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av…

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansa…

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal
Nyhet 10 november 2021

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal

Arbetsdomstolen fann i en dom från maj i år (AD 2021 nr 23) att en arbetsgivare var skadeståndsskyld…

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma
Nyhet 15 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet a…

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren
Nyhet 15 juni 2021

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren

Arbetsdomstolen förtydligar i en dom (AD 2021 nr 14) att om en arbetsgivare har haft grundad anledni…

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån
Nyhet 15 juni 2021

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som…

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete
Nyhet 15 juni 2021

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i…

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19
Nyhet 15 juni 2021

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minsk…

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt
Nyhet 15 juni 2021

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverens…

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål
Nyhet 11 juni 2021

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål

EU-domstolen klargör i en ny dom att den som anser sig ha blivit diskriminerad har rätt att få en do…

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.
Nyhet 11 maj 2021

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i k…

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som b…

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhäl…

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter
Nyhet 11 maj 2021

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter

Två affärskompanjoner startade tillsammans en verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Verksa…

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått
Nyhet 11 maj 2021

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått

I rättsfallet konstaterar Arbetsdomstolen att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra perso…

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?
Nyhet 11 maj 2021

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?

Provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som syftar till att ge arbetsgivaren en möjl…

Domar och korttidspermittering
Nyhet 10 mars 2021

Domar och korttidspermittering

Sedan april förra året har bolag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter till följd av co…

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit
Nyhet 10 mars 2021

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit

I november förra året träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetsmarknadens parter i ett dig…

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS
Nyhet 10 mars 2021

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöve…

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58
Nyhet 10 mars 2021

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58

En domstolshandläggare med autism och dyslexi begärde mer anpassning på jobbet. Arbetsgivaren sa upp…

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65
Nyhet 10 mars 2021

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65

Arbetsgivaren, ett pastorat, lämnade ett besked om den anställdes möjligheter att arbeta hemma och o…

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?
Nyhet 10 mars 2021

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?

Den 28 oktober 2020 lade Europeiska kommissionen (kommissionen) fram ett förslag till ett EU-direkti…

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs
Nyhet 15 maj 2020

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs

The outbreak of Covid-19 continues to have a material negative effect on a large number of companies…

Anställning & förmåner: Djupdykning i chefers behörighet och möjlighet att träffa överenskommelser
Nyhet 3 juni 2019

Anställning & förmåner: Djupdykning i chefers behörighet och möjlighet att träffa överenskommelser

I maj månads arbetsrättsliga nyhetsbrev gör vi en djupdykning i chefers behörighet. Artikeln utgår f…

Anställning & förmåner: Djupdykning i regeringens lagförslag om att stärka fredsplikten
Nyhet 28 mars 2019

Anställning & förmåner: Djupdykning i regeringens lagförslag om att stärka fredsplikten

I mars månads arbetsrättsliga nyhetsbrev Anställning & Förmåner gör vi en djupdykning i regering…

Nyanställd tar plats
Nyhet 5 mars 2019

Nyanställd tar plats

Martin Svanberg var fortfarande provanställd på advokatbyrån Vinge när han fick sitta med i lednings…

Anställning & förmåner: Fördjupning i arbetsgivarens skyldighet till rehabiliteringsplan
Nyhet 13 februari 2019

Anställning & förmåner: Fördjupning i arbetsgivarens skyldighet till rehabiliteringsplan

I årets första nyhetsbrev redogör vi för arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet och fördjupar oss…

Vingeframgångar i Client Choice, Legal 500 Hall of Fame och Chambers Global
Nyhet 19 februari 2018

Vingeframgångar i Client Choice, Legal 500 Hall of Fame och Chambers Global

Samtidigt som Vinges samarbetspartner SOK skördar härliga framgångar i Sydkorea gläds vi på byrån av…

Vinge årets byrå inom Arbetsrätt
Nyhet 1 december 2017

Vinge årets byrå inom Arbetsrätt

För tredje gången har Vinge blivit utsedd till Årets arbetsrättsliga byrå av Blendow Group. Fredrik…

Vinge etta i arbetsrättsbarometern
Nyhet 13 september 2017

Vinge etta i arbetsrättsbarometern

Vinge är den byrå som flest tillfrågade i Arbetsrättsbarometern helst anlitar vid ett arbetsrättslig…

Årets byrå inom Arbetsrätt
Nyhet 14 december 2016

Årets byrå inom Arbetsrätt

Vinge blev nyligen utsedd till årets arbetsrättsliga byrå i Legally Yours undersökning Arbetsrättsba…