Vingestipendiet

Varje år premierar Vinge framstående examensarbeten vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Vingestipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året.

Stipendiesumman är på 18 000 kronor och de vinnande uppsatserna publiceras dessutom i skriften Affärsjuridiska uppsatser, som ges ut av Iustus Förlag.

Stipendienämnderna som utser stipendiaterna består av representanter för universiteten, biträdda av jurister från Vinge. Det krävs ingen särskild anmälan eller ansökan om stipendiet, utan det är handledarna vid universiteten som nominerar de uppsatser som de anser bäst kan hävda sig i konkurrensen. Om du är intresserad av Vingestipendiet ska du självklart inte tveka att diskutera frågan om nominering med din handledare.

Handledarna får nominera en uppsats var och bland dessa utser sedan stipendienämnderna de vinnande uppsatserna.