Nyhet

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd

Den 4 maj 2023 presenterade Tidöpartierna förslaget att inkomstgränsen för att erhålla arbetstillstånd höjs från dagens 13 000 kronor i månaden till 26 560 kronor i månaden.

I nyhetsbrevet för april 2023 rapporterade vi om att Regeringen och Sverigedemokraterna (”Tidöpartierna”) tillsatt en utredning om att, bland annat, höja inkomstgränsen för arbetskraftsinvandrare till en lönenivå motsvarande medianlönen för svenska löntagare. Trots att den nu föreslagna höjningen utgör ungefär en dubblering av nuvarande lönekrav är gränsen alltså lägre än den som tidigare angivits i Tidöavtalet. Istället för att uppgå till svensk medianlön motsvarar höjningen ca 80 % av medianlönen. Tidöpartierna utesluter dock inte att lönekravet kan komma att skärpas ytterligare framöver.

Syftet med höjningen är enligt Tidöpartierna att, bland annat, hämma risker för ekonomisk utsatthet bland arbetskraftsinvandrare och att förhindra arbetslivskriminalitet. Tidöpartierna avser genom förslaget att lägga större vikt vid högkvalificerad arbetskraftsinvandring samt att motverka arbetskraftsinvandring till lågavlönade yrken med låga eller inga utbildningskrav. Det är Tidöpartiernas förhoppning att lågavlönade yrken i större utsträckning ska erhållas av personer som redan befinner sig i landet men inte försörjer sig själva. Förslaget innehåller dock undantag för vissa typer av säsongsarbetare, exempelvis bärplockare.

Mellan åren 2019 – 2020 erhöll mer än 70 % av samtliga arbetskraftsinvandrare en lön över 25 000 kronor i månaden. Således är Tidöpartiernas bedömning att antalet individer som kommer påverkas av höjningen uppgår till ett par tusen och att invandringen därmed kan komma att minska med motsvarande antal. Sveriges Kommuner och Regioner har dock kritiserat förslaget och menar att det kommer försvåra rekrytering och möjligheter att klara kompetensbehoven i välfärden.

Enligt Migrationsverkets prognoser beräknas ca 100 000 personer söka arbetstillstånd i Sverige under 2023. Under 2022 beviljades 24 000 arbetstillstånd. Det återstår att se huruvida förslaget, som nu är ute på remiss, kommer att röstas igenom i riksdagen i sin nuvarande form och vilka konsekvenser för arbetskraftsinvandringen det i så fall får i praktiken. Det höjda försörjningskravet föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Notisen från nyhetsbrevet för april 2022 om Tidöavtalet och dess skärpta villkor för arbetskraftsinvandring kan läsas här.