Vinge Community

Vinge Community är mötesplatsen för alla som har jobbat eller jobbar på Vinge. Här kan du återförenas med dina gamla kollegor och lära känna nya människor som du redan har något gemensamt med.

Alla som har jobbat på Vinge vet att man kan ha roligt och skapa resultat på samma gång. Med vår LinkedIn-grupp som bas utbyter därför vi kunskap, öppnar upp för möjligheter och gläds åt varandras framgångar. Med jämna mellanrum erbjuds tillfälle att ses och uppleva den inspiration och Vingegemenskap som vi är många som uppskattar, och som vissa av oss ibland saknar.  

Bli medlem här