Vinge Tomorrow

Nu gör vi det enklare att skriva in hållbarhetsåtaganden i era vanligaste avtal. Vinge Tomorrow är vår samling av standardklausuler som hjälper er att bidra till minskad klimatpåverkan i allt från anställningsavtal till leverantörsavtal. De nya tilläggen är ett led i vår målsättning att bidra till ett mer hållbart näringsliv – både idag och imorgon.

Om vi kan använda affärsjuridiken till att göra världen lite bättre tillsammans – då ska vi göra det. För alla som önskar finns därför möjligheten att lägga till avtalsklausuler som adderar ett skärpt åtagande kring att motverka global uppvärmning.

För kommersiella avtal mellan affärspartners handlar det exempelvis om:

 • Rätten att säga upp ett avtal om en leverantör inte upprätthåller överenskommen standard i sitt hållbarhetsåtagande
 • Leverantören åtar sig att mäta, hantera och rapportera utsläpp och implementera en plan för kontinuerlig förbättring
 • Rabatter justeras efter hur väl en part uppnår Target Total Emissions
 • Elektronisk kommunikation och undvikande av resor och utskrifter

För låneavtal mellan bank/finansinstitut och företag handlar det exempelvis om:

 • Att begränsa låntagare att engagera sig i aktiviteter som negativt påverkar långivarens net zero goals och/eller
 • Sänkt ränta för låntagare som direkt eller indirekt sänker sin kol- eller vattenförbrukning
 • Krav på långivare att en viss andel av långivarens utlåning utgörs av gröna eller hållbarhetslänkande lån och/eller obligationer för att långivaren ska få tillgodoräkna sig hela marginalen

För anställningsavtal handlar det exempelvis om:

 • Personliga incitamentsprogram för den anställde kopplat till företagets miljö- och hållbarhetsmål
 • Hållbarhetsstärkande beteende kopplat till personalhandbok, exempelvis resepolicy och användande av förnyelsebar energi
 • Undantag från garden leave- och sabbatsårsregler om den som avslutar sin anställning väljer att engagera sig som volontärarbetare inom hållbarhetsrelaterat yrke
 • Bestämmelser om utbildning för anställda, avsedda att bidra till att uppfylla företagets miljö- och hållbarhetsmål

 

Välj Vinges klimatfrämjande avtalsklausuler för att stärka era ambitioner inom hållbart företagande. Tillsammans skräddarsyr vi den lösning som passar era ambitioner och möjligheter bäst. Hör gärna av dig, så berättar vi mer.