Konsumenträtt, Detaljhandel och E-handel

Inom områden såsom konsumenträtt, detaljhandel och e-handel krävs särskild juridisk specialistkompetens som  innefattar hänsynstaganden till och erfarenhet av branschspecifika aspekter och regelverk. Vi på Vinge kan erbjuda er denna specialistkompetens.

Våra experter inom verksamhetsområdet ”konsumenträtt, detaljhandel och e-handel” har omfattande och gedigen erfarenhet av att bistå företag som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter och har kompetens att hantera juridiska frågeställningar som uppstår i en snabbt föränderlig och reglerad marknad.

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för lagstiftning som syftar till att skydda konsumenter. Gemensamt för konsumenträttslig lagstiftning är att den i huvudsak är tvingande till förmån för konsumenten, vilket kortfattat innebär att konsumenten inte får behandlas sämre än vad lagen föreskriver. Brott mot konsumentskyddande lagstiftning kan - förutom renomméskador - bl.a. medföra marknadsstörnings- och sanktionsavgifter (upp till högst fyra procent av näringsidkarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret).

Exempel på konsumenträttslig lagstiftning är (i) konsumentköplagen, (ii) konsumenttjänstlagen, (iii) konsumentkreditlagen, (iv) lagen om distansavtal utanför affärslokaler (dvs. den så kallade distansavtalslagen), (v) avtalsvillkorslagen, (vi) e-handelslagen, (vii) produktsäkerhetslagen, (viii) marknadsföringslagen, (ix) prisinformationslagen och (x) paketreselagen. Reglering på EU-nivå har en central roll för utformningen och tolkningen av regler på konsumenträttens område i Sverige.

Krav på e-handel och marknadsföring

Regelverken för exempelvis e-handel och olika typer av webbaserad marknadsföring är omfattande och ställer höga krav på att företag agerar korrekt och tydligt mot företagens kunder. Reglerna omfattar bl.a. skyldighet att (i) ge korrekt och relevant prisinformation (såsom att visa det tidigare lägsta priset under de senaste 30 dagarna vid annonserad prissänkning), (ii) följa marknadsföringslagens svarta lista, (iii) beakta att begrepp som rea, kampanj och utförsäljning kan medföra vissa skyldigheter, (iv) vara sanningsenliga och sakliga vid användning av miljöargument och (v) uppfylla tvingande informationskrav, exempelvis kopplat till ångerrätten. Denna uppräkning är långt från uttömmande och regerverken är under ständig förändring.

Integrerad och omfattande rådgivning

Våra specialister samarbetar nära med jurister inom andra verksamhetsområden, såsom immaterialrätt, EU- och konkurrensrätt, arbetsrätt, sport, event, spel och media och skatterätt. Detta gör att vi kan erbjuda en helhetslösning anpassad efter varje klients specifika behov och mål. Vi strävar efter att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning som skapar värde och trygghet för våra klienter. Vi håller oss även kontinuerligt uppdaterade på nya och kommande regleringar och avgöranden, både nationellt och internationellt, och delar gärna med oss av kunskap och insikter.

Vi erbjuder rådgivning bland annat avseende:

  • Tolkning av avtal och allmänna avtalsrättsliga frågor, utformning och granskning av köpvillkor, leveransvillkor, användarvillkor,  servicevillkor,  allmänna villkor,  garantier och  ångerrätt, distans- och e-handel, prenumerationer och abonnemang, konsumentkredit och finansiering.

  • Regelefterlevnad, inklusive men inte begränsat till, rådgivning om tillämplig lagstiftning och praxis avseende konsumentköplagen, marknadsföringslagen, distansavtalslagen, produktsäkerhetslagen, produktansvarslagen, GDPR och konsumentkreditlagen, granskning av e-handelssiter och appar, samt utbildning och interna policys för att säkerställa efterlevnad och kvalitet.

  • Granskning av marknadsföringsmaterial och reklam, såväl digital som social media, frågor om prissänkningar, lojalitetsprogram, tävlingar och kampanjer, allmän konsumentinformation och varumärkesskydd.

  • Tvistlösning kopplat till konsumenter, inklusive men inte begränsat till förebyggande åtgärder, förhandlingar och processer i samband med konsumentklagomål, reklamationer, ångerrätt, produktåterkallelser, skadestånd, sanktioner och myndighetskontakter.

 

Ett starkt stöd genom hela processen

Vinge erbjuder rådgivning inom alla relevanta rättsområden. Vi strävar efter att möjliggöra vägen från idé till utförande på ett smidigt sätt och fungerar som ett starkt affärsmässigt stöd i alla steg under processens gång. Vi har stor insyn i de olika branscher och sektorer som våra klienter verkar inom, såsom detaljhandel, e-handel, tillverkningsindustri, service, transport och logistik, hälso- och sjukvård, apotek, utbildning och forskning, media, underhållning, gaming, e-sport, energi och miljö, hotell, resor, turism och besöksnäring, IT och telekommunikation, finans och försäkring.