Nyhet

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.

Den nya lagen föreslås vara tillämplig i förhållande till preliminärt stöd som, efter godkännande av Tillväxtverket, har lämnats under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021. Förslaget innebär en möjlighet att erhålla beslut om slutligt korttidsstöd för de arbetsgivare vars avstämningar tidigare inte prövades på grund av att anmälan om avstämning lämnades in för sent. En ny anmälan om avstämning ska – enligt förslaget – lämnas in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Regeringen har vidare föreslagit att lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska kompletteras med nya bestämmelser enligt vilka Tillväxtverket ska förelägga arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning för det fall sådan anmälan inte har lämnats in i rätt tid. Om en arbetsgivare inte har lämnat in anmälan om avstämning i rätt tid, ska arbetsgivaren endast vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt korttidsstöd om anmälan om avstämning inte har lämnats in efter att ha erhållit ett föreläggande från Tillväxtverket. Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2021.

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansarbete ser ut att bli den nya standarden på flertalet arbetsplatser.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter