Nyhet

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansarbete ser ut att bli den nya standarden på flertalet arbetsplatser.

Efter att restriktionerna upphävdes den 29 september i år börjar allt fler anställda återvända till sina arbetsplatser. Flera arbetsgivare har dock valt att erbjuda en fortsatt flexibilitet vad gäller fysisk närvaro på arbetsplatsen. Möjlighet till distansarbete genom ”hybridmodeller” ser ut att bli vanligt förekommande i arbetsgivares policyer, där arbetstagare medges att arbeta utanför kontoret mellan 20-50 procent av arbetstiden.

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter