Nyhet

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansarbete ser ut att bli den nya standarden på flertalet arbetsplatser.

Efter att restriktionerna upphävdes den 29 september i år börjar allt fler anställda återvända till sina arbetsplatser. Flera arbetsgivare har dock valt att erbjuda en fortsatt flexibilitet vad gäller fysisk närvaro på arbetsplatsen. Möjlighet till distansarbete genom ”hybridmodeller” ser ut att bli vanligt förekommande i arbetsgivares policyer, där arbetstagare medges att arbeta utanför kontoret mellan 20-50 procent av arbetstiden.