Sjöfart och transport

Vi biträder ifråga om alla typer av transportsätt: sjötransportvägtransport och spedition, järnvägstransportflygtransport och logistik (3PL).

Vi bistår med rådgivning kring alla frågor som uppstår i branschen. Förutom traditionella sjö‑ och transporträttsliga frågor biträder vi med rådgivning kring regulatoriska frågor, konkurrensrätt, sjöfartsstöd och skattefrågor. Därutöver har vi stor erfarenhet av juridiska frågeställningar i samband med fartygskollisioner och andra sjöolyckor.

Vi arbetar med såväl svenska som internationella uppdragsgivare, till exempel rederier, banker, försäkringsbolag, managementbolag och olika leverantörer inom transportindustrin. Vi biträder också svenska och utländska import‑ och exportföretag i frågor kring transporter och internationell handel. 

Genom vår långa erfarenhet och djupa kunskap bidrar vi också till utvecklingen och lagstiftningsarbetet inom sjörättsområdet. Våra specialister sitter bland annat med i svenska som internationella sjörättsorganisationer samt medverkar som skiljemän i sjö‑ och transporträttsliga tvister.

Teamet enligt rankinginstituten

One client states that the team "has very good knowledge and a commercial perspective." Another client says: "Vinge was an excellent partner with very reliable and specific advice for both the strategy and actual execution of the project." (Chambers and Partners 2020)

The availability and provision of services is very good and of high quality. Vinge is always available for the client when we require services.
 

‘I have trusted them with very qualified issues over the past years and they never disappoint.‘

‘The team is highly qualified in the field and is able to combine high-level legal advice with a pragmatic approach, which makes the services useful without much extra work for me as in-house counsel.‘ 

‘Very flexible and good at adapting their services to our needs, but at the same time careful about having a clear agreement about the scope of the assignment.‘ (Legal 500, 2020)

 

relaterat

Nyhet

EU-kommissionen riktar kritik mot Sveriges tillämpning av reglerna om kombinerade transporter

Europeiska kommissionen har genom en formell underrättelse till Sverige riktat kritik mot bristfälli…
11 december 2020
Nyhet

Klargörande om vad som avses med ”närmast lämpliga järnvägsstation”

En vägtransport som utförts i Sverige av ett utländskt transportbolag, Samskip Sia, har ansetts vara…
30 juni 2020
Nyhet

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av såväl Chambers som Legal 500 i deras nyligen släppta rankings.
12 maj 2020