Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser. Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions‑  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar‑  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig‑ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE‑bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Impressed clients highlight the lawyers' "best-in-class experience" and "excellent responsiveness," adding that they are "always accurate."

Clients say: "They always provide a high-class advisory service with very fast response times. You can always count on them, even at very short notice." - (Chambers and Partners 2020)

Legal 500, testimonials: ‘The team is highly professional and provides exceptional legal advice. It is business focused, client oriented, flexible and has a high knowledge of the subject matter.

I received excellent support and advice.  The service was very personable and I felt able to approach with queries at any time and on any matter.  Felt much more approachable than other firms that have worked with.

Efficient and still very humble and personal with a great heart.

‘Extremely responsive, knowledge and helpful. Working with many law firms globally, this is my favourite.‘ - (Legal 500 2020).

Relaterade nyheter

Nyhet 19 november 2021

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.

Nyhet 10 november 2021

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan…

Nyhet 10 november 2021

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som…

Nyhet 10 november 2021

En arbetsgivare och en anställd som fyllt 60 år kom överens om att den anställde skulle fortsätta me…

Nyhet 10 november 2021

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av…

Nyhet 10 november 2021

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansa…

Våra event

2 december 2021

Vinge Malmö bjuder in till höstens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del III.