Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser. Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions‑  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar‑  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig‑ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE‑bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

What the team is known for: Advokatfirman Vinge's exceptional team provides full-service expertise within the field of employment law. It frequently acts on whistle-blower investigations and employment disputes concerning issues such as the theft of trade secrets and breaches of confidentiality, as well as harassment allegations. Its lawyers also handle employment and collective bargaining agreements relating to pensions and incentive programmes. The team often assists companies with matters involving executives and top-level employees, and it has further expertise in business transfers, restructuring, reorganisations and redundancies.

Strengths: Advokatfirman Vinge is well regarded, with one interviewee stating: 

‘Vinge puts together well-balanced teams when it comes to experience and seniority, which leads to cost-effective projects. Further, the advice they give is always easy to understand and connected to reality.’ Legal 500, 2024

‘The best labour law experts in Sweden.’ Legal 500, 2024

‘The team stands out for its quality and experience.’ Legal 500, 2024

“Vinge remains a reliable partner within all aspects of employment law and continuously delivers great and commercial legal advice.”" Chambers & Partners 2024

“The team consists of experienced and smart partners, paired with high-achieving associates.” Chambers & Partners 2024

“The lawyers at Vinge are a talented bunch.” Chambers & Partners 2024

“Vinge has specialists in various fields.” Chambers & Partners 2024

‘Really knowledgeable team, the team were put together with unique knowledge in each area and we felt very taken care of. Respond promptly at all times, no matter time of the day.’

‘The team has deep knowledge in the field of employment law and provides timely and useful advice.’

‘Very business focused. Good understanding of the need to deliver within a specific time frame.’ Legal 500 2023

‘Solutions are very focused to our local business and realistic to implement. High knowledge of labour legislation.’ Legal 500 2023

‘Promptness, knowledgeable, easy access.’ Legal 500 2023Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev Anställning & Förmåner som vänder sig till personer som är intresserade av arbetsrättsliga frågor.

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Se vår seminarieserie med våra specialister inom compliance, arbetsrätt och internutredningar.

Del I | Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen kommer inom kort att utökas med ett antal nya krav. I och med ikraftträdandet av de nya reglerna kommer t.ex. företag med 50 eller fler anställda vara skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras.


I vår första del får du möta Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance, och Åsa Gotthardsson, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:

• De viktigaste delarna av visselblåsarlagen
• Hur interna visselblåsarkanaler ska utformas
• Hur inkomna rapporter ska hanteras

Del II | Internutredning

För att man ska ha så stor nytta som möjligt av utredningsresultatet, krävs det att en internutredning genomförs och dokumenteras på rätt sätt. Under utredningen uppkommer dessutom ofta frågan hur utpekade eller misstänkta medarbetare ska hanteras.

I vår andra del får du möta Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, och Fredrik Dahl, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:

• Metod och juridik – Kort om att inleda och genomföra en utredning
• Arbetsrättsliga aspekter – Hur hanterar man en utpekad eller misstänkt medarbetare under och efter utredningen?

Del III | Compliancerisker för individ och organisation

Det ställs höga krav på företag att tillse att lagar och regler efterlevs. När medarbetare inte följer dessa regler kan det medföra allvarliga konsekvenser både för individen och företaget. Det är därför viktigt att kunna identifiera och förebygga risker inom företaget samt ha förståelse för vad som kan drabba företaget och individen.

I vår tredje del får du möta Per Kjellstrand, Economic Crime Expert, och Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:

• Straffrättsliga aspekter för individer
• Företagsbot
• Förebyggande arbete och riskhantering

Relaterade nyheter

Nyhet 23 maj 2024

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilö…

Nyhet 23 maj 2024

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsfo…

Nyhet 23 maj 2024

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presen…

Nyhet 23 maj 2024

Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder har fått stort medialt utrymme senaste tiden och blivit e…

Nyhet 23 maj 2024

En polis blev uppsagd från sin tjänst efter att hans arbetskapacitet hade minskat avsevärt och då ha…

Nyhet 23 maj 2024

Även om pandemin, coronatest och vaccinationskrav på arbetsplatsen för många ter sig som ett avlägse…