Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser. Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions‑  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar‑  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig‑ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE‑bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths: Advokatfirman Vinge is well regarded, with one interviewee stating: 

"The advice is clear and practical, making it easy to understand and apply." Chambers & Partners 2022

 

‘We got tremendous professional advice. Advokatfirman Vinge showed great expertise and thoroughly investigated all matters in our conflict. I found their advice to be specific and adequate. They made it also possible for me as a layman to understand all aspects of our conflict.’

‘The employment practice at Vinge is knowledgeable, professional and always readily available whenever we need support. Even in situations where we need quick feedback or support after hours we have received the legal advice in a timely manner. Their network of law firms internationally is a great addition as we work globally and are from time to time in need of employment practice in other countries.’

‘Availability and commitment. Focus on equality with many female partners.’

‘Exclusive partner attention with clear and distinctive eminence in the employment law field. Extremely well tailored employment law advice to our specific needs. Output highly relevant and useful. Not just another paper but indeed helpful, practical and clear guidance.’

Very professional, customer focused, responsive and flexible team.’

‘Genuine care for client. Pragmatic, proactive and hands-on.’

‘Unique know-how regarding employment laws in Sweden. Very fast and professional response to any questions or concerns.’ Legal 500 2022

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Se vår seminarieserie med våra specialister inom compliance, arbetsrätt och internutredningar.

Del I | Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter
Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen kommer inom kort att utökas med ett antal nya krav. I och med ikraftträdandet av de nya reglerna kommer t.ex. företag med 50 eller fler anställda vara skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras.

I vår första del får du möta Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance, och Åsa Gotthardsson, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• De viktigaste delarna av visselblåsarlagen
• Hur interna visselblåsarkanaler ska utformas
• Hur inkomna rapporter ska hanteras

Del II | Internutredning
För att man ska ha så stor nytta som möjligt av utredningsresultatet, krävs det att en internutredning genomförs och dokumenteras på rätt sätt. Under utredningen uppkommer dessutom ofta frågan hur utpekade eller misstänkta medarbetare ska hanteras.
I vår andra del får du möta Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, och Fredrik Dahl, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• Metod och juridik – Kort om att inleda och genomföra en utredning
• Arbetsrättsliga aspekter – Hur hanterar man en utpekad eller misstänkt medarbetare under och efter utredningen?

Del III | Compliancerisker för individ och organisation
Det ställs höga krav på företag att tillse att lagar och regler efterlevs. När medarbetare inte följer dessa regler kan det medföra allvarliga konsekvenser både för individen och företaget. Det är därför viktigt att kunna identifiera och förebygga risker inom företaget samt ha förståelse för vad som kan drabba företaget och individen.
I vår tredje del får du möta Per Kjellstrand, Economic Crime Expert, och Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• Straffrättsliga aspekter för individer
• Företagsbot
• Förebyggande arbete och riskhantering

Relaterade nyheter

Nyhet 20 april 2022

Interna oegentligheter – svåra att förutse och svårt att vara helt förberedd när det väl inträffar.…

Nyhet 13 april 2022

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Nyhet 1 april 2022

Mergermarket har utsett Vinge till Årets M&A-byrå 2021 bland affärsjurister i Sverige.

Nyhet 23 mars 2022

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50…

Nyhet 17 mars 2022

Efter att en tjänsteman på Migrationsverket avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerh…

Nyhet 17 mars 2022

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskrimineri…