IT, teknik och telekom

Sverige är ett världsledande land när det gäller IT, teknik och telekommunikation. Vinge har under många år legat i absolut framkant inom dessa branschområden.

Vinges IT‑, teknik‑ och telekomspecialister har omfattande kompetens inom samtliga rättsliga områden som hör till respektive bransch. Våra jurister har betydande expertis inom alla sektorer och rankas genomgående bland de ledande juristerna i både nationella och internationella branschundersökningar. Bland våra klienter finns såväl välkända svenska och internationella företag som nybildade bolag.

Unik erfarenhet och närvaro

IT‑, teknik‑ och telekombranscherna har under åren genomgått omvälvande och snabba förändringar, både vad gäller ekonomi och teknik. De karaktäriseras därför ofta av en intensiv aktivitet när det gäller fusioner och förvärv, rekonstruktioner och finansieringar.

En av många anledningar till Vinges framgångar är vår unika erfarenhet och närvaro inom IT, teknik och telekom. Genom att kombinera bred kompetens med omfattande specialistkunskaper är vi en värdefull rådgivare för dig som klient inom IT, teknik och telekom inom samtliga affärsjuridiska områden.

 

Teamet enligt rankinginstituten

“Vinge has helped us in a very professional manner with in-depth knowledge and a high ability to take on board our needs and present alternative proposals for solutions.” Chambers & Partners 2024

“The Vinge team delivered world-class service from the start and ensured timely delivery; Vinge was a safe and trusted partner.” Chambers & Partners 2024