Finansiella tillståndsfrågor

Den finansiella marknaden är föremål för en omfattande och detaljerad reglering. På den svenska marknaden är Vinge marknadsledande inom juridisk rådgivning för den finansiella sektorn. Vi följer ständigt rättsutvecklingen och tillämpningen av de finansiella regelverken.

De finansiella regelverken består av ett stort antal rättskällor, från EU‑rättsakter till svenska regler utfärdade av lagstiftaren, Finansinspektionen, myndigheter samt branschorganisationer. Regelverken är omfattande och skiljer sig åt för varje typ av tillståndspliktigt företag. Därutöver skapar Finansinspektionen och andra myndigheter ny praxis då innovationskraften är stor hos etablerade finansiella företag och start‑up‑företag som erbjuder innovativa och användarvänliga tjänster inom fintech.

Tillsammans med våra transaktionsgrupper har vi genom åren biträtt vid flertalet av landets mest komplexa förvärv på det finansiella området. Kombinationen av vår juridiska spetskompetens och erfarenhet av den finansiella marknaden är det som efterfrågas högst av våra klienter då affärsbeslut ska fattas och genomföras i praktiken. Flera av våra jurister har erfarenhet av att ha arbetat på Finansinspektionen. Några av våra mest seniora jurister har även styrelse‑ och förtroendeuppdrag inom den finansiella sektorn.

Vår rådgivning

Vinge har en stor kapacitet att hantera uppdrag åt svenska och internationella klienter inom bank, betaltjänster, värdepapper, fond och försäkring. Vi bistår med rådgivning som kännetecknas av mångårig erfarenhet som vi omsätter till råd som passar den enskilda klientens behov. Våra specialister tillhandahåller t.ex. spetsrådgivning i frågor om skatt och incitamentsprogram och biträder även vid tvister.

Internationella uppdrag

Vinge har mångårig erfarenhet som rådgivare till flertalet av de största bankerna, investmentbankerna, fondförvaltarna och riskkapitalbolagen med global närvaro. Vi hjälper våra utländska klienter med att etablera och utveckla verksamhet i Sverige och biträder också i rådgivning kring regelefterlevnad på den svenska marknaden. Åt våra internationella klienter kan vi erbjuda ett helhetsansvar för rådgivningen i Norden genom det nätverk av specialister på andra advokatbyråer som vi byggt upp under åren.

Vår samlade expertis

Vinges specialister topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.