Finansiella tjänster

Branschglidning har idag blivit allt vanligare bland bank-, försäkrings- och värdepappersbolagen. Banker erbjuder försäkringstjänster, försäkringsbolag erbjuder banktjänster och såväl banker som försäkringsbolag erbjuder sparande i investeringsfonder. 

I Sverige är det till och med möjligt att inom samma företagsgrupp tillhandahålla alla tänkbara varianter av finansiella tjänster. På Vinge ligger vi hela tiden i framkant och håller oss uppdaterade – allt för att vi ska kunna ge dig som klient juridisk experthjälp när det gäller alla frågor om finansiella tjänster.

Ny marknad för finansiella tjänster

Bankernas, försäkringsbolagens och investeringsfondernas verksamheter styrs av regelsystem och karaktäriseras av olika branschpraxis. 

Genom att dessa branscher idag erbjuder ett bredare sortiment än någonsin tidigare har det vuxit fram en helt ny marknad för finansiella tjänster. Bakgrunden till detta är bland annat ett genombrott för banktjänster via internet och den stora omfattningen av enskilt sparande.

Tack vare vår mångfacetterade erfarenhet kan vi bistå vid alla tänkbara ärenden inom området.