Historia

1983 när fyra byråer gick samman för att kunna erbjuda rådgivning inom alla affärsjuridiska områden var det många som skakade på huvudet. Ingen hade hört talas om något liknande på den svenska marknaden. Idag är Vinge Sveriges äldsta fullservicebyrå och har en lång tradition av att göra det omöjliga möjligt. En fin tradition som vi nu bygger vår framtid på.

Ända sedan starten har Vinge stått för förnyelse i en bransch starkt präglad av traditioner och sedvanor. Anledningen är lika enkel som självklar. För att visa klienterna vägen till framgångsrika affärer måste vi våga öppna nya dörrar. Att ta klivet in i fler branscher, utforska olika samarbetsformer, ständigt utveckla vårt erbjudande och inte för en sekund tro att vi inte kan göra vårt jobb ännu bättre – det är det som håller oss på tå och på topp.

Näringslivet står aldrig still och följaktligen gör inte vi det heller. Med örat mot marken ser vi till att alltid vara beredda med svar där frågorna dyker upp. Omvärldsbevakning är en viktig del i vårt erbjudande till klienterna. Att vara först på bollen likaså. Att ta vara på dessa kunskaper och göra dem tillgängliga inom hela företaget är en nyckel till våra egna och våra klienters framgångar. I sitt arbete bygger varje jurist på Vinge helt enkelt vidare på över trettio års samlade erfarenheter, från det stora till det lilla.

2022

Vi inför ett tillägg i vår due diligence. Det handlar om jämställdhet.
Vi kallar det Dude Diligence.

2018

Vinge inför att nyanställda deltar i företagets ledningsgruppsmöten. Se lanseringskampanjen, ”The Seat” här.

2016

Vinge ingick ett långsiktigt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, som officiell affärsjuridisk rådgivare.

2015

Vinge har som första svenska advokatbyrå satt det konkreta målet att de kommande åren ha 50 procent kvinnor vid inval av nya delägare.

2012

Första stora byrån med kvinnlig VD. 

2011

Första byrån med senior kinesisk kompetens i Sverige. 

2007

Vinge genomför för första gången Vingeveckan, som riktar sig till juridikstudenter. Evenemanget blir efter det en årlig händelse. 

2006

Först att skapa AB‑fondstruktur för PE‑klienter.

2002

Vinge blir först att ta ett aktivt initiativ för CSR genom Mångfaldsprojektet, idag Mångfaldsprogrammet, ett led i arbetet med att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

1993

Vinge grundar Vingestipendiet, som årligen premierar de bästa examensarbetena relaterade till affärsjuridik vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg.

1991

Fusion med Sandströms i Stockholm.

1989

Vinge öppnar kontor i Bryssel, och gör en fusion med Grosskopf Skattekonsult i Göteborg.

1985

Som första Nordiska byrå öppnar Vinge kontor i Hong Kong. 

1983

Vinge föds genom en sammanslagning av de fyra advokatbyråerna Vinge Ramberg Dahlin i Göteborg och Stockholm, Adolf Öhmans i Stockholm, Olsson & Lidgaard i Helsingborg samt Almgren, Forkman och Liedholm i Malmö. Resultatet blir en advokatbyrå med såväl bredd som spetskompetens och Vinge blir först i Sverige med ett affärsjuridiskt fullserviceerbjudande.