Handel

Vinge har gedigen erfarenhet av såväl nationell som internationell handel med produkter som exempelvis papper, pappersmassa, trävaror, byggvaror och olika industrikomponenter. 

Vi har också stor vana att arbeta med leveranser av allt från produkter, som till exempel maskiner till olika processindustrier, till leveranser av hela processanläggningar.

Vår kompetens inkluderar även förhandlingar och upprättande av avtal avseende köp och försäljning av olika slags varor eller leveranser, och i samband med det upprättande av avtal för finansiering, försäkring, och skeppning med olika typer av transportmedel.