Försäkring

Under det senaste decenniet har Vinge anlitats i flera av de största strukturaffärerna på den svenska försäkringsmarknaden.

Våra klienter är svenska och internationella bolag i försäkringsbranschen, men vi är också rådgivare till andra aktörer i olika typer av försäkringsrelaterade frågor.

Transaktioner, rörelserätt, avtal och tvister

Vinge erbjuder rådgivning i försäkringsrättsliga frågor vid förvärv, överlåtelser, etableringar, omstruktureringar, finansiering och avveckling av affärsverksamheter.

Vi har särskild kompetens inom strategiska rörelserättsliga frågor och vinnlägger oss om att vidmakthålla en djup branschkännedom.

Vi åtar oss också uppdrag som rör avtal eller tvister inom försäkringsbranschen samt bistår med rådgivning i frågor om olika former av försäkringsprodukter, och då särskilt ansvarsförsäkringar som produkt‑, miljö‑, styrelse‑ eller professionsansvar.

Sjö- och transportförsäkring

Ett annat av Vinges expertområden är försäkring inom sjö‑ och transportsektorn, där vi regelbundet biträder klienter med rådgivning i frågor rörande t.ex. P&I‑, kasko‑ och varuförsäkring samt andra transportrelaterade försäkringslösningar. 

Krishantering

Vinge har även en unik erfarenhet av krishantering i försäkringsbolag i kraft av att advokater på Vinge fungerat som likvidatorer i de två försäkringsbolag som förlorat sitt tillstånd.

Vår samlade expertis

Vår expertis inom försäkringsrätt rankas högt av olika rankinginstitut.

Clients say that "the firm's insurance practice is first-class."

Market commentators note that "the firm covers the entire spectrum" of insurance issues and highlight its particular strength in non-contentious and regulatory matters. (Chambers & Partners 2020)

‘A very strong insurance team with real experience.‘ (Legal 500 2020)

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Relaterat

Nyheter inom försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom försäkringsområdet under perioden 1 juni 2019 till och med 31 mars 2020. Därutöver har vi kommenterat en proposition som överlämnades till riksdagen den 9 april 2020.

21 april 2020

Covid-19: Checklista avseende legala frågor för företag

Uppdaterad 9 september 2020. Frågor och svar som vi ofta stöter på i vår verksamhet för att hjälpa företag att navigera rätt i denna situation.

27 mars 2020

Insurance Services in Sweden – en översikt 2020

Vinges Försäkringsteam har skrivit en översikt av försäkringsmarknaden i Sverige.

10 februari 2020