Försäkring

Under det senaste decenniet har Vinge anlitats i flera av de största strukturaffärerna på den svenska försäkringsmarknaden.

Våra klienter är svenska och internationella bolag i försäkringsbranschen, men vi är också rådgivare till andra aktörer i olika typer av försäkringsrelaterade frågor.

Transaktioner, rörelserätt, avtal och tvister

Vinge erbjuder rådgivning i försäkringsrättsliga frågor vid förvärv, överlåtelser, etableringar, omstruktureringar, finansiering och avveckling av affärsverksamheter.

Vi har särskild kompetens inom strategiska rörelserättsliga frågor och vinnlägger oss om att vidmakthålla en djup branschkännedom.

Vi åtar oss också uppdrag som rör avtal eller tvister inom försäkringsbranschen samt bistår med rådgivning i frågor om olika former av försäkringsprodukter, och då särskilt ansvarsförsäkringar som produkt‑, miljö‑, styrelse‑ eller professionsansvar.

Sjö- och transportförsäkring

Ett annat av Vinges expertområden är försäkring inom sjö‑ och transportsektorn, där vi regelbundet biträder klienter med rådgivning i frågor rörande t.ex. P&I‑, kasko‑ och varuförsäkring samt andra transportrelaterade försäkringslösningar. 

Krishantering

Vinge har även en unik erfarenhet av krishantering i försäkringsbolag i kraft av att advokater på Vinge fungerat som likvidatorer i de två försäkringsbolag som förlorat sitt tillstånd.

Teamet enligt rankinginstituten

“Vinge is top of the range. The lawyers are goal-driven and great at connecting the commercial reality to the legal path to get there.” Chambers & Partners 2024

‘The team has a unique knowledge and understanding of the regulatory requirements for conducting insurance business in Sweden.’ Legal 500, 2024

“Vinge's analyses on complex issues are to the point, clear and most helpful.” Chambers & Partners 2024

“The team always provides fast and accurate responses.” “It is a great team who are understanding and flexible.” Chambers & Partners 2024

"Service level and responsiveness was in line with expectations and in line with the reputation of Vinge. The communication and commitment from the lawyers is strong." Chambers & Partners 2023

"The team offers both high-level academic and practical expertise. The client can truly rely on the advice given to be accurate and directly applicable to the client's business." Chambers & Partners 2023

"Vinge displayed a deep understanding of insurance businesses, regulations and related corporate law."  Chambers & Partners 2023

‘Availability. Holistic perspective. Knowledgeable. Sympathetic.’ Legal 500 2023

‘They have the ability to give legal advice that goes straight to the point and can be directly implemented in practical work.’ Legal 500 2023

 

Relaterade nyheter

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 26 maj 2023

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

Nyhet 13 april 2023

Vinge har mottagit högsta ranking i 16 av 20 kategorier i Legal 500:s ranking för 2023 som släpptes…