Nyhet

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs med anledning av den ökade spridningen av Covid-19. Dessutom har Folkhälsomyndigheten meddelat nya rekommendationer för arbetsplatser.

Regeringen har föreslagit att återinföra de tillfälliga reglerna om ersättning för karensdag. Förslaget innebär att arbetstagare återigen kommer att kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den första dagen av sjukfrånvaro. Därutöver har förslag lämnats om att läkarintyg inte längre ska kunna krävas av arbetsgivare för att anställda ska ha rätt till sjukersättning. Eftersom något beslut ännu inte fattas gäller dock fortfarande de nuvarande ordinarie reglerna.

Utöver det ovanstående kan noteras att Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer för arbetsgivare med anledning av den ökade smittspridningen. Sedan den 8 december rekommenderas arbetsgivare bland annat att:

  • Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man har symptom;
  • Möjliggöra för anställda att hålla avstånd till varandra i samband med t.ex. möten, i fikarum och omklädningsrum;
  • Undvika större samlingar inomhus där många deltar; och
  • Möjliggöra för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

 

I tillägg till detta har regeringen meddelat att nya smittskyddsåtgärder kan komma att införas om smittspridningen ökar ytterligare. Arbetsgivare ska vidare ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt de tidigare meddelade tillvägagångssätten.