Nyhet

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs med anledning av den ökade spridningen av Covid-19. Dessutom har Folkhälsomyndigheten meddelat nya rekommendationer för arbetsplatser.

Regeringen har föreslagit att återinföra de tillfälliga reglerna om ersättning för karensdag. Förslaget innebär att arbetstagare återigen kommer att kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den första dagen av sjukfrånvaro. Därutöver har förslag lämnats om att läkarintyg inte längre ska kunna krävas av arbetsgivare för att anställda ska ha rätt till sjukersättning. Eftersom något beslut ännu inte fattas gäller dock fortfarande de nuvarande ordinarie reglerna.

Utöver det ovanstående kan noteras att Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer för arbetsgivare med anledning av den ökade smittspridningen. Sedan den 8 december rekommenderas arbetsgivare bland annat att:

  • Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man har symptom;
  • Möjliggöra för anställda att hålla avstånd till varandra i samband med t.ex. möten, i fikarum och omklädningsrum;
  • Undvika större samlingar inomhus där många deltar; och
  • Möjliggöra för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

 

I tillägg till detta har regeringen meddelat att nya smittskyddsåtgärder kan komma att införas om smittspridningen ökar ytterligare. Arbetsgivare ska vidare ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt de tidigare meddelade tillvägagångssätten.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Relaterade nyheter