Nyhet

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat

25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Senast den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha rapporteringskanaler för visselblåsning på plats. Men redan nu måste större företag och verksamhetsutövare i offentlig sektor ha visselblåsarkanaler på plats.

Som vi tidigare rapporterat om trädde en ny visselblåsarlag i kraft den 17 december 2021. Verksamhetsutövare i offentlig sektor och arbetsgivare med över 249 anställda ska ha inrättat visselblåsarkanaler senast den 17 juli 2022. För arbetsgivare som bedriver privat verksamhet och som har 50 – 249 anställda ska rapporteringskanalerna finnas på plats och tillämpas fr.o.m. 17 december 2023. Har inte rapporteringskanalerna inrättats senast per ovan angivna datum kan tillsynsmyndigheten jämte vite förelägga arbetsgivaren att fullgöra lagkraven. Vinge har tidigare skrivit en fördjupningsartikel om den nya visselblåsarlagen, klicka här för att komma till artikeln.

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som mål att säkerställa att arbetstagarna i Europeiska unionen skyddas med tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard, vilket i sin tur kan leda till ett minskat lönegap mellan könen, ökat skydd för arbetstagare och ökat incitament till att arbeta.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I juni 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd det så kallade Work-life Balance Directive, eller Balansdirektivet. Direktivet avser att modernisera den europeiska arbetsmarknaden genom att skapa balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdnadshavare, samt uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor i fråga om möjligheter på arbetsmarknaden. Eftersom Sverige till stor del redan uppfyller direktivs krav har enbart ett fåtal lagändringar varit nödvändiga.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen till Sverige är viktig för företag som växer och den bidrar till att stärka svensk kompetensförsörjning. Dessvärre utnyttjas arbetskraftsinvandrare, bland annat genom låga löner och långa arbetsdagar. Ekobrottsmyndigheten har konstaterat att missbruket av systemet för arbetskraftsinvandring är ett av de största brottsområdena inom grov ekonomisk brottslighet. Regeringen har därför föreslagit skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring. Riksdagen röstade ja till förslaget i april 2022 och lagändringarna trädde i kraft i juni 2022.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter