Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden, samt som Leading Firm och ett betydande antal individuella rankingar.

Vinge erhåller i 2024  års ranking Band 1 inom följande verksamhetsområden: Capital Markets Equity, Competition/European Law, Corporate Investigations, M&A, Disputes, Employment, Energy & Natural Resources, Insurance, IP, Private Equity, Insolvency och Tax.

Även inom Banking and Financing, Capital Markets: Debt, Environment, Information Technology, Public Procurement och Real Estate erhålls höga rankings i form av Band 2.

Hela 49 av Vinges jurister omnämns också individuellt: 

Albert Wållgren
Henrik Ossborn
Louise Brorsson Salomon
Mikael Ståhl
Emma Stuart-Beck
Nils Unckel
David Andersson
Erik Sjöman
Jesper Schönbeck
Marcus Glader
Trine Osen Bergquist
Mia Falk
Christina Kokko
Johan Winnerblad
Jonas Bergström
Jonas Johansson
Nicklas Thorgerzon
Fredrik Lundblom
James Hope
Jonas Eklund
Krister Azelius
Mattias Rosengren
Silvia Dahlberg
Åsa Gotthardsson 
Fredrik Dahl
Yohanna Öhrnegård
Christoffer Thalin
Johan Cederblad
Thomas Sjöberg
Eva Fredrikson
Fabian Ekeblad 
Per Johan Eckerberg
Viveka Classon 
Håkan Borgenhäll
Richard Wessman
Stojan Arnerstål 
Johan Larsson 
Daniel Wendelsson 
Helena Rosén Andersson 
Morgan Hallén 
Mattias Schömer 
Carl Johan af Petersens 
Ulrika Bengtsson
Niclas Winnberg
Peter Sundgren 
Malin Malm Waerme
Emelie Svensäter Jerntorp
Cecilia Möller Norsted
Caroline Krassén

Chambers & Partners ranking baseras på ett omfattande researcharbete med bland annat intervjuer med såväl klienter som jurister i branschen. Läs hela guiden här.