Om Vinge

På Vinge möter du många av Sveriges mest fullfjädrade affärsjurister. Tillsammans är vi 450 medarbetare  i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel.

Under byråns 35-åriga liv har vi byggt upp en bred, djup och ledande expertis inom samtliga affärsjuridiska rätts- och verksamhetsområden.

Vi arbetar sedan länge på en global marknad och trivs som bäst när vi får jobba nära våra klienter och deras affär. Att vi är en fullservicebyrå medför att vi snabbt kan sätta ihop ett expertteam i en särskild fråga och förstärka ett team med en nyckelperson i en akut situation. Som fullservicebyrå med spetskompetens finns vi alltid där för dig, redo med vägledning och rådgivning. Många av våra klienter samlar alla sina juristuppdrag hos oss.

För var och en av våra 450 medarbetare är fullservicekonceptet också en viktig förutsättning för utveckling. Vi samlas ofta för kunskapsdelning och diskussion. Allt för att kunna vara förutseende och bistå dig som klient med trygghet och framgång.

Maria‑Pia Hope, VD Vinge, om vår syn på affärsjuridik och samarbetet med våra klienter.

Vi ser oss som din följeslagare. Vi är steget före i juridiken men går sida vid sida med dig genom din affär. Vi har kunskap i juridikens mest komplexa detaljer. Men utan kunskap om och förståelse för din verksamhet och hur omvärlden kan komma att påverka förutsättningarna för den, skulle vi enbart vara en leverantör av juridiska tjänster.

Vår uppgift är att aktivt bidra till våra klienters framgångar med affärsjuridiken som verktyg. Med bred och djup kompetens inom ett ständigt uppdaterat fullservice‑erbjudande ger vi dig och ditt företag både skydd och kraft.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vårt mål är din framgång. Som en fullservicebyrå med spetskompetens finns vi alltid där för dig, redo med vägledning och rådgivning.

Bli en Vinge!

Bli en Vinge!

Vinges palett har många starka färger. Vi tror på en arbetsplats där varje persons särdrag får utvecklas, där var och en kan nå sin fulla potential. Tillsammans bildar vi unika team runt våra klienter. Vill du göra skillnad med oss?

Event

Event

Att dela vår kunskap och erfarenhet är en integrerad del av våra tjänster. Vi bistår våra klienter med att navigera genom komplexa affärsjuridiska frågor med fokus på att samtidigt bygga långsiktiga relationer.