Fastigheter och Entreprenad

Våra cirka 30 jurister inom fastighets- och entreprenadrätt företräder såväl svenska som internationella fastighetsbolag, byggherrar, entreprenörer, traditionella industriföretag, myndigheter och kommuner.

Bland våra klienter märks också flera internationella investeringsfonder samt banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. 

Vår rådgivning omfattar bland annat

 • köp och försäljning av enskilda fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd
 • exploatering
 • entreprenad och infrastrukturprojekt
 • kommersiell hyresrätt
 • joint ventures
 • fastighetsfinansiering 
 • fondstrukturer och relaterade skattefrågor
 • rådgivning till noterade fastighetsbolag och strukturaffärer i sektorn
 • kapitalanskaffningar av både skuld och eget kapital
 • statsstödsfrågor, samt
 • tvistlösning inom områdena.

 

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor inom fastighet och entreprenad.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths One source says that the team is "committed and accommodating," adding: "As a client, you always feel prioritised. "Another client pinpoints the team's "excellent commercial awareness and high focus on the business side of matters. ‑ Chambers & Partners 2020.

Relaterade nyheter

Nyhet 11 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 mi…

Nyhet 4 maj 2021

One of the most important parts of a construction agreement is the part where the scope of work is d…

Nyhet 23 april 2021

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främst…