Fastigheter och Entreprenad

Våra cirka 30 jurister inom fastighets- och entreprenadrätt företräder såväl svenska som internationella fastighetsbolag, byggherrar, entreprenörer, traditionella industriföretag, myndigheter och kommuner.

Bland våra klienter märks också flera internationella investeringsfonder samt banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. 

Vår rådgivning omfattar bland annat

 • köp och försäljning av enskilda fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd
 • exploatering
 • entreprenad och infrastrukturprojekt
 • kommersiell hyresrätt
 • joint ventures
 • fastighetsfinansiering 
 • fondstrukturer och relaterade skattefrågor
 • rådgivning till noterade fastighetsbolag och strukturaffärer i sektorn
 • kapitalanskaffningar av både skuld och eget kapital
 • statsstödsfrågor, samt
 • tvistlösning inom områdena.

 

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor inom fastighet och entreprenad.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths: "Vinge provides very good partner attention and has a young core of diligent and able associates."

"Vinge has the ability to focus on details without losing the overview of the matter." Chambers & Partners 2023

 

‘Vinge is the perfect all round service firm with professional, competent people who know the market and understand international business. They understand the client’s business and help make deals in a pro-active way.’

‘Personal and professional attention. They have a fast and highly effective way of working.’

‘Easy to discuss with and have a broad competence to offer in different areas.’ Legal 500 2023

Relaterade nyheter

Nyhet 1 mars 2024

Nyligen var det Irma Softics, biträdande jurist i bank & finans-gruppen på Malmökontoret, tur att si…

Nyhet 27 februari 2024

Daniel Prawitz är sedan årsskiftet delägare på Vinges Skånekontor där han arbetar med entreprenadrät…

Nyhet 27 februari 2024

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest kom…