Kapitalmarknad och publik M&A

Vinges dedikerade team tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt till börsbolag, deras ägare och andra aktörer på aktiemarknaden.

Som ledande i segmentet har vi djup kunskap av det regelsystem som omgärdar transaktioner på aktiemarknaden och kan tillföra ett mervärde i såväl strategiska som strukturella frågor.

Vår rådgivning omfattar

Teamet har specialistkompetens för transaktioner inom ECM såsom börsnoteringar, kapitalanskaffningar och sell‑downs samt publik M&A. Vidare har Vinge omfattande erfarenhet av rådgivning kring informationsgivningsfrågor (regelverket kring informationsgivning, insiderfrågor, flaggning och blankning), bolagsstyrning (genomförande av bolagsstämmor, frågeställningar kring styrelsesammansättning och rapportering) samt incitamentsprogram för noterade bolag.

Vinges team är starkt engagerade i utvecklingen av regelsystemet för området och har väletablerade kontaktytor med såväl myndigheter som andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. 

Vår samlade expertis

Vinge erbjuder ett team med djupt affärsjuridiskt kunnande och erfarenhet, alltid i kombination med hög tillgänglighet för klienten. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

One impressed client enthuses: They have delivered over and above what could be expected, demonstrating an extremely high level of client service, availability and know-how. Another client praises the team's "attentiveness and sense of urgency" as well as its "ability to draw fast and correct conclusions and focus on the important matters." (Chambers and Partners 2020)

Relaterade nyheter

Nyhet 27 oktober 2021

Med start 1 januari 2022 tillträder Wibeke Sorling som delägare på Vinges Göteborgskontor.

Nyhet 6 juli 2021

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockh…

Nyhet 23 april 2021

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främst…