Kapitalmarknad och publik M&A

Vinges dedikerade team tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt till börsbolag, deras ägare och andra aktörer på aktiemarknaden.

Som ledande i segmentet har vi djup kunskap av det regelsystem som omgärdar transaktioner på aktiemarknaden och kan tillföra ett mervärde i såväl strategiska som strukturella frågor.

Vår rådgivning omfattar

Teamet har specialistkompetens för transaktioner inom ECM såsom börsnoteringar, kapitalanskaffningar och sell‑downs samt publik M&A. Vidare har Vinge omfattande erfarenhet av rådgivning kring informationsgivningsfrågor (regelverket kring informationsgivning, insiderfrågor, flaggning och blankning), bolagsstyrning (genomförande av bolagsstämmor, frågeställningar kring styrelsesammansättning och rapportering) samt incitamentsprogram för noterade bolag.

Vinges team är starkt engagerade i utvecklingen av regelsystemet för området och har väletablerade kontaktytor med såväl myndigheter som andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. 

Vår samlade expertis

Vinge erbjuder ett team med djupt affärsjuridiskt kunnande och erfarenhet, alltid i kombination med hög tillgänglighet för klienten. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

 The strongest team in Sweden without a doubt.’ ‘This team is on point, detail oriented and pragmatic as required by each specific situation.’ Legal 500, 2024

Vinge provides excellent advice and support in corporate and capital market matters. Team members are insightful and offer short response times.” Chambers & Partners 2024

“The law firm is experienced, pragmatic and efficient.” Chambers & Partners 2024

"They have one of the most sophisticated Swedish teams within M&A and matters related." Chambers & Partners 2023

‘Extremely good availability and response times. You can always rely on the Vinge team being able to quickly jump in to an assignment.’ Chambers & Partners 2023

‘Very close to market and business understanding, able to benchmark market practices and standards, always well ahead when it comes to new legislation and implementation.’ Legal 500 2023

‘Vinge Stockholm has the number one capital markets group in Sweden.’ Legal 500 2023

 

Relaterade nyheter

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 14 mars 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nyhet 19 februari 2024

Årets resultat i Chambers & Partners 2024 globala ranking har nu offentliggjorts, där vi gläder oss…