Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.

Det är med stor glädje som vi tar emot årets ranking. Siffran är den högsta som en svensk byrå tar emot, där flera grupper i år klättrar i ranking.

Vinge erhåller i 2023 års ranking Band 1 inom följande verksamhetsområden: Capital Markets Equity, Competition, Corporate Investigations, M&A, Disputes, Employment, Energy, Insurance, IP, PE, Insolvency och Tax.

Även inom Banking and Financing, Capital Markets: Debt, Environment, Information Technology, Public Procurement och Real Estate erhålls höga rankings i form av Band 2.

Hela 38 av Vinges jurister omnämns också individuellt. 

Chambers & Partners ranking baseras på ett omfattande researcharbete med bland annat intervjuer med såväl klienter som jurister i branschen. Läs hela guiden här.

 

Omnämnda jurister:

Albert Wållgren

Carl Johan af Petersens

Christina Kokko

Christoffer Thalin

Daniel Wendelsson

David Andersson

Emma Stuart-Beck

Erik Sjöman

Eva Fredriksson

Fabian Ekeblad

Fredrik Dahl

Fredrik Lundblom

Henrik Ossborn

Håkan Borgenhäll

James Hope

Jesper Schönbeck

Johan Cederblad

Johan Karlsson

Johan Winnerblad

Jonas Bergström

Jonas Eklund

Jonas Johansson

Krister Azelius

Louise Brorsson Salomon

Marcus Glader

Mattias Rosengren

Mattias Schömer

Mia Falk

Mikael Ståhl

Morgan Hallén

Nicklas Thorgerzon

Niclas Winnberg

Per Johan Eckerberg

Richard Wessman

Stojan Arnerstål

Thomas Sjöberg

Viveka Classon

Åsa Gotthardsson