Corporate Commercial

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning avseende ett brett spektrum av legala och kommersiella frågor som kan uppstå i den dagliga verksamheten.

Våra klienter efterfrågar allt från löpande rådgivning till att bistå med avancerad legal analys, upprättande, granskning och förhandling av avtal, strukturering och projektledning.

Våra jurister inom Corporate Commercial hanterar alla typer av juridiska och andra affärsrelaterade frågor med särskilt fokus på frågor inom General Corporate och Kommersiella Avtal.

General Corporate

Många företag konfronteras från tid till annan med utmaningar som kräver omedelbara och snabba åtgärder från ett legalt perspektiv. Vi kan med kort varsel tillhandahålla juridisk, strategisk och kommersiell rådgivning särskilt anpassad för den uppkomna situationen.

Commercial Agreements

Ett för den specifika situationen väl anpassat avtal utgör ofta en grundförutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Många problem kan förutses och undvikas genom väl genomtänkta avtalsupplägg. Mycket finns att vinna på att använda rätt utformade mallavtal. Vår erfarenhet visar att det också är viktigt att utbilda användarna så att avtalen brukas på ett korrekt sätt.

Vi bistår med granskning, upprättande och förhandling av en mängd olika avtalstyper, exempelvis:

 • samarbetsavtal
 • sekretessavtal
 • aktieägaravtal
 • joint venture-avtal
 • omstruktureringar
 • outsourcing
 • allmänna villkor (både gentemot företag och konsumenter)
 • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • licensavtal
 • utvecklingsavtal
 • OEM
 • legotillverkningsavtal
 • distributionsavtal av olika slag (agenter, kommissionärer och återförsäljare)

Vår samlade expertis

Inom Corporate Commercial finns ett starkt affärsmässigt fokus och omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter inom ovanstående områden. Flera av juristerna i teamet har även arbetat som bolagsjurister på stora svenska och internationella företag.

Våra jurister har stor erfarenhet av att projektleda och koordinera interna team samt samarbeta med utländska advokatbyråer och andra konsulter. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.