Jobba som jurist

Affärsvärlden har blivit betydligt mer komplex under de snart 40 år som vi varit verksamma. Nya affärsmodeller, nya kanaler för kommunikation och distribution samt en mer global handel är några exempel på genomgripande förändringar.

Utvecklingen innebär bland annat att våra klienter allt oftare behöver juridisk kompetens efter bransch, till exempel läkemedel eller telekom, snarare än efter praktikområde.

För att behålla vårt försprång som affärsjuridiska rådgivare ställer vi mycket höga krav på oss själva; kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kloka rekryteringar är några avgörande framgångsfaktorer. 

Rakt in i matchen

Du som börjar på Vinge är dedikerad, affärsdriven, kreativ och lyhörd gentemot både klienter och kollegor. Varje nyanställd medarbetare genomgår ett antal tydliga steg i vårt utvecklingsprogram. De första åren ägnas mycket tid åt att utveckla en juridisk bredd och djupare förståelse för advokatyrkets alla delar.

Påverka i ditt arbete

Det är människorna som skapar framgång på Vinge, och du får stort utrymme att vara med och påverka. Du påverkar i ditt arbete, i affären, för klienterna, och även din lön. Vi arbetar och gör skillnad tillsammans, och därför belönar vi det grundläggande arbetet likvärdigt. Samtidigt lyfter vi extraordinära insatser och framgångar individuellt. Vi utgår från en modell där du som medarbetare kan påverka ditt resultat genom din egen prestation. Lite mer flexibelt, lite mer rättvist. Och alltid med en stark drivkraft och ett intresse för klientens affär.

Vår belöningsfilosofi består av flera olika delar:

  • Kompensation; fast lön och rörlig ersättning
  • Förmåner; bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
  • Karriär; genom utveckling och avancemang, utbildningar och kunskapsfördjupningar