Service

Vinge har mångårig erfarenhet av servicenäringen. Vi representerar serviceföretag inom alla branscher – både i den dagliga verksamheten och i samband med stora globala ärenden. 

Genom åren har vi bland annat arbetat med serviceföretag inom fastighetsförvaltning, industri, sjukvård, städ‑ och logistiktjänster, catering och restauranger, men också i stor utsträckning med olika typer av konsultföretag.

Vi har stor kunskap om och erfarenhet av de unika förutsättningarna för varje servicesektor, till exempel när det gäller olika standardavtal och branschföreningar.

Vinge har också experter som arbetar med service inom mer specifika områden, som till exempel IT, teknik och telekom, finans och miljö.