Riskkapital

Vinge har en lång och gedigen bakgrund i att utveckla fondstrukturer för den svenska och internationella Private Equity-marknaden. Det var också Vinge som introducerade ”AB-fondstrukturen” i Sverige.

Vårt team har ingående erfarenhet av de komplexa frågor som berör Private Equity såsom investeringar, försäljningar, bud och noteringar, fondetableringar, strukturering, incitamentsprogram, finansiering och tvister.

Vi biträder regelbundet såväl riskkapitalbolag som andra parter i riskkapitalfondetableringar och våra jurister besitter en djup expertkunskap inom dessa områden.

Vår rådgivning omfattar

Vår verksamhet inom Private Equity utgår från följande tre huvudområden:

M&A och finansiering

Vår breda och djupgående erfarenhet av att biträda Private Equity‑fonder har en unik position på den svenska marknaden då vi årligen företräder störst antal transaktioner. Denna erfarenhet i kombination med vår förmåga att snabbt sätta samman team med topprankade specialister gör att vi kan erbjuda en snabb och effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet.

Strukturering och incitamentsprogram

I vår expertis finns omfattande erfarenhet av att biträda ledande riskkapitalbolag och investerare vid strukturering av transaktioner, olika typer av delägarprogram och andra incitamentsprogram för ledningsgrupper i portföljbolag.

Fondetablering och investeringar

Vinge biträder regelbundet olika typer av Private Equity‑sponsorer att strukturera och etablera nya fondstrukturer. Vi biträder även investerare med att granska investeringsvillkoren för nyetablerade fonder i Sverige och internationellt.

Vår samlade expertis

Som Nordens mest aktiva rådgivare inom riskkapital är Vinges expertis inom området topprankat av rad internationella rankinginstitut samt i olika klientundersökningar.

Vinges fullserviceerbjudande innebär att vi kan erbjuda topprankade specialister inom alla frågor och områden som berör riskkapital/private equity.

Teamet enligt rankinginstituten

One interviewee says that "Vinge is the leading M&A law firm in Sweden," adding that "the level of attention and responsiveness is unmatched."

One impressed client enthuses: "They have delivered over and above what could be expected, demonstrating an extremely high level of client service, availability and know-how."

Another client praises the team's "attentiveness and sense of urgency" as well as its "ability to draw fast and correct conclusions and focus on the important matters." (Chambers & Partners 2020)