IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

 

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

Våra nyheter inom IP

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

Med start 1 juli 2023 tillträder Anders Forkman, delägare vid Vinges Skånekontor, som ledamot i Medi…

Alla nyexaminerade jurister som anställs på Vinge börjar som legal associates. Det första året prägl…