IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

 

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

Våra nyheter inom IP

Nyligen var det Irma Softics, biträdande jurist i bank & finans-gruppen på Malmökontoret, tur att si…

Daniel Prawitz är sedan årsskiftet delägare på Vinges Skånekontor där han arbetar med entreprenadrät…

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest kom…