IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

 

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

Våra nyheter inom IP

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblan…

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska pat…

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa ha…