IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

 

Avsnitt

Avsnitt 11 | Ett enhetligt patenstskydd inom EU

Arbetet med ett enhetligt patentskydd inom EU med en gemensam patentdomstol har pågått under många år. Mycket pekar nu mot att det kommer att bli verklighet inom det närmaste året. Patenthavare behöver därför fundera kring hur det här påverkar den egna patentstrategin. Men vad innebär den här förändringen, och vad är viktigt att tänka på? Det pratar Alexander Lindeberg och Håkan Borgenhäll om i detta avsnitt.

Medverkande:

Alexander Lindeberg, advokat
Håkan Borgenhäll, delägare

Trevlig lyssning!

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

Avsnitt 10 | Miljöpåståenden i reklam
Användning av miljöpåståenden i reklam blir allt vanligare och var vi än vänder oss ser vi företag som vill stoltsera med sitt miljöarbete. Hållbar, klimatkompenserad eller bra för miljön, är vanliga påståenden som vi alla känner igen. Men vad krävs för att få säga att ens produkt är just detta, och vad ska man tänka på? Det pratar Lisa Bourghardt och Alexander Lindeberg om i detta avsnitt.

Avsnitt 9 | Reglering av IP i anställnings- och konsultavtal
Immateriellarättigheter skapade av anställda och konsulter uppgår oftast till betydandevärden, och kan ibland till och med utgöra hela värdet av en verksamhet. Attinte reglera detta korrekt i avtal kan leda till en mängd problem, kostsammaförlikningar och ibland även avbrutna företagstransaktioner. Det är därför avstor betydelse att göra rätt redan från början. Men hur gör man rätt, och vadär särskilt viktigt att tänka på? Det reder Alexander Lindeberg och Arvid Axelryd ut i det här avsnittet.

Avsnitt 8 | Licensavtal och licensskrivning
Licensiering av immateriella rättigheter har blivit ett alltmer betydelsefullt verktyg för att kommersialisera företags immateriella tillgångar. Allt större fokus har därför kommit att riktas mot licensavtals utformning och innehåll. Men hur ska ett licensavtal egentligen se ut, och vad ska man tänka på? Det pratar Alexander Lindeberg och Stojan Arnerståhl om i det här avsnittet.

Avsnitt 7 | Olovligt nyttjande av företagshemligheter och IP
Hur bör man agera om man misstänker att några tidigare anställda olovligen använder bolagets företagshemligheter och immateriella rättigheter, och vad kan ni som arbetsgivare göra för att förebygga och förhindra att sån här situation uppstår. Det pratar Alexander Lindeberg och Yohanna Öhrnegård om det här avsnittet.

Avsnitt 6 | Okonventionella varumärken - Hur får man skydd för färger, form, doft och ljud?
Okonventionella varumärken såsom färger, former, ljud, dofter, hologram och rörliga bilder är speciellt starka ur ett marknadsföringsperspektiv. Men hur ser formkraven ut när man ansöker om varumärkesregistrering för dessa, och hur lätt eller svårt är det att i praktiken få ett registrerat skydd för den här typen här typen av varumärken? Det pratar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Oscar Jansson om i det här avsnittet av IP-Kompassen.

Avsnitt 5 | Användningskravet för varumärken i EU - Vad gäller nu?
Ett varumärke är en immateriell rättighetutan tidsbegränsning som kan representera mycket stora värden. Ensamrätten tillett varumärke är dock förenad med en förpliktelse att faktiskt använda varumärket,annars kan man förlora sin värdefulla rättighet. Hur uppfyller man kravet påanvändning, vad är verklig och tillräcklig användning och hur högt ställda äregentligen beviskraven? Det pratar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Sofia Ljungblad om i dagens avsnitt av IP-Kompassen.

Avsnitt 4 | Intrång – hur bör man agera?
Ensamrätten kopplad till immateriella rättigheter innebär att man har rätt att hindra andra parter från att använda den immateriella rättigheten. Den innebär också att man inte får använda andras immateriella rättigheter utan tillstånd. Hur bör ni agera om det uppkommit en misstanke om att någon gjort intrång i bolagets immateriella rättigheter? Och hur hanterar ni en situation då någon hävdar att ni begått ett intrång? Vad ska ni tänka på innan ni skickar ett varningsbrev, och hur bör ni agera om ni tagit emot ett varningsbrev? Det är några av de frågor som Anna Maria Lagerqvist Gahm och Lisa Bourghardt diskuterar i dagens avsnitt av IP-Kompassen.

Avsnitt 3 | Data – är det möjligt att hävda ensamrätt?
Data från digitala enheter driver idag utvecklingen av AI, vilket gör den till en högt värderad tillgång. Hur kan vi skydda vår data med stöd i det immateriella rättighetsskyddet? Kan vi hävda ensamrätt till den och därmed hindra andra aktörer från att ta del av den? I veckans avsnitt av IP-Kompassen diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Anna Högsten vad som gäller, och hur vi kan agera i praktiken i de fall där vårt rättighetsskydd brister.

Avsnitt 2 | IP-strategins implementering
Att ha en IP-strategi som stöttar både nuvarande och framtida affärsmål ger betydande konkurrensfördelar. Men hur implementerar man en sådan strategi i den dagliga verksamheten, och vilka utmaningar kan man stöta på? Det diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Alexander Lindeberg i veckan avsnitt av IP-Kompassen.

Avsnitt 1 | Företagets IP-strategi
Uppemot 80 % av ett bolags värde är idag ofta hänförligt till bolagets immateriella tillgångar. I startups och högteknologiska branscher är siffran ofta ännu högre. Vad ska en IP-strategi innehålla för att maximera nyttan av dessa tillgångar, och hur säkerställer man att IP-strategin är i linje med företagets affärsstrategi? Det diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Alexander Lindeberg i veckans avsnitt av IP-Kompassen.

Våra nyheter inom IP

Varumärkesskydd blir en allt mer prioriterad fråga för Svenska företag. I IP-kompassen beskriver bol…

Håkan Borgenhäll, delägare och IP-rättslig specialist, har utsetts till expert i en statlig utrednin…

Det har varit en lång väntan på att den Europeiska patentdomstolen (UPC) och det enhetliga patentsky…