Nyhet

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Med anledning av pandemin har arbetsgivare sedan den 12 mars 2020 saknat möjlighet att begära sjukintyg från en sjukfrånvarande arbetstagare, både vad gäller sjukintyg som får begäras efter sju dagars frånvaro och så kallade förstadagsintyg i särskilda fall. Den 1 oktober i år återinfördes denna möjlighet, vilket innebär att en arbetsgivare återigen kan kräva att sjukintyg inhämtas och uppvisas av arbetstagaren för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala ut sjuklön till den anställde.

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansarbete ser ut att bli den nya standarden på flertalet arbetsplatser.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter