Nyhet

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Med anledning av pandemin har arbetsgivare sedan den 12 mars 2020 saknat möjlighet att begära sjukintyg från en sjukfrånvarande arbetstagare, både vad gäller sjukintyg som får begäras efter sju dagars frånvaro och så kallade förstadagsintyg i särskilda fall. Den 1 oktober i år återinfördes denna möjlighet, vilket innebär att en arbetsgivare återigen kan kräva att sjukintyg inhämtas och uppvisas av arbetstagaren för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala ut sjuklön till den anställde.