Medierätt

Vinge bistår med rådgivning till bland annat reklambyråer, tidningsredaktioner, skivbolag, TV- och filmbolag, bok- och musikförlag och dataspelsbolag.

Vi hjälper också klienter att förhandla med sådana bolag, till exempel i samband med produktion och distribution av reklam eller annat innehåll.

Vår rådgivning omfattar bland annat

  • upphovsrätt och annan immaterialrätt
  • marknadsrätt
  • lagen om namn och bild i reklam
  • tryck och yttrandefrihetslagstiftningen samt
  • radio- och TV-lagstiftningen

Avtalsformer och branschöverenskommelser

Vi har stor kunskap om de avtalsformer och branschöverenskommelser som används vid exempelvis produktion och distribution av filmer, tv‑program, radioprogram, musik, böcker, tidskrifter, dataspel och annan underhållning. Vinges specialister har också omfattande erfarenhet av att förhandla och upprätta skräddarsydda lösningar för branschens aktörer.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla medierättsliga frågor. Vi engagerar då byråns specialister inom bland annat immaterialrätt, IT‑rätt, marknadsrätt, konkurrensrätt och skatterätt.