Mångfaldsprogrammet

Målet med Vinges Mångfaldsprogram är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Så söker du som är elev Vinges mångfaldstipendier

Ansökan till Vinges mångfaldsstipendier är öppen för dig som är elev på skolorna vi samarbetar med:

En inblick i juristens vardag

Vi tycker att det är självklart att en juristkår ska spegla sammansättningen av befolkningen i samhället. När vi drog igång Mångfaldsprogrammet 2002 såg det inte så ut och det fanns relativt få yrkesverksamma jurister med utländsk bakgrund. 

En integrerad juristkår förutsätter att fler personer med utländsk bakgrund söker sig till juristprogrammen runtom i landet. För att motivera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet valde vi att satsa på ett samarbete med gymnasieskolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Genom att möta gymnasisterna på deras hemmaplan var förhoppningen att eleverna skulle våga ta steget in i en verksamhet som de annars kanske inte hade valt. Att visa på bredden inom juristyrket och engagera och motivera gymnasieelever blev därmed mottot för Vinges Mångfaldsprogram.

Arbetet har fortsatt. Idag samarbetar vi med fyra gymnasieskolor, alla med en hög andel utländska elever, för att inspirera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. Skolarna är S:t Botvids gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Malmö Borgarskola. Hösten 2024 tillkommer Järva gymnasium.

Samtliga elever på skolorna får ett paket med undervisning och presentationer samt möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. Eleverna erbjuds också att delta i Vinges temadagar där de tillsammans med våra jurister gör studiebesök i domstol, hos åklagarmyndighet, hos andra större företag och på Vinges olika kontor. Temadagarna är ett uppskattat inslag och ett utmärkt sätt att ge eleverna en inblick i juristens vardag och samtidigt visa bredden på de yrken som en jurist kan ägna sig åt. 

Stora förebilder

Resultatet för Mångfaldsprogrammet har överträffat våra förväntningar. Särskilt stolta är vi över våra stipendiater som har kommit en bra bit på juristutbildningen med utmärkta studieresultat och redan är stora förebilder för andra ungdomar. Programmet har även haft andra positiva effekter. Som exempel kan nämnas att Angeredsgymnasiet i Göteborg som en direkt följd av samarbetet med Vinge har startat en utbildningslinje med juridisk inriktning. Jurister från Vinge deltar i undervisningen och bistår skolan med råd och stöd om bland annat utveckling av läroplanen. Uppmuntrade av elevernas varma mottagande och våra stipendiaters insatser runt om i landet fortsätter vi med oförminskad styrka vårt arbete på gymnasieskolorna.