IT, telekom och outsourcing

Med drygt 20 års erfarenhet hjälper vi våra klienter att förutse och hitta lösningar på de juridiska och affärsmässiga frågor som uppkommer i affärer inom IT, telekom och outsourcing. Affärer som inte sällan omfattar organisationer och myndigheter i flera länder.

Bland våra uppdrag kan nämnas systemleveranser och outsourcingprojekt för företag inom bank‑ och försäkring, energi, transport, detaljhandel och offentlig sektor. Vår rådgivning omfattar enligt nedan.

IT

Vi bistår exempelvis vid:

 • systemupphandlingar
 • e-handelsprojekt
 • licensiering av programvara
 • molnrelaterade tjänster
 • onlinetjänster
 • integritetsfrågor

Vår löpande rådgivning omfattar frågor som avtal om utveckling, licensiering, tjänster, produktleveranser, distribution, konsulttjänster, upphandling av produktionsutrustning samt informations‑ och personuppgiftshantering.

Telekom

Vi bistår till exempel vid:

 • internationella joint ventures
 • upphandling av telesystem
 • tillstånd för operatörer
 • frekvens- och nummertilldelning
 • samtrafikförhandlingar
 • frågor om nätneutralitet och nästa generations nätverk
 • andra former av regulatoriska frågor

Vi medverkar också vid avtal och samarbeten för traditionella och IP‑baserade teletjänster, bredbandstjänster samt satellit‑ och kabel‑tv.

Outsourcing

Vi bistår exempelvis med att planera och upphandla, samt granska, upprätta och förhandla alla typer av avtal.

Vår samlade expertis

Vår expertis inom IT, Telekom och outsourcing topprankas av klienter i internationell ranking.

"Vinge has been an invaluable support during a time with tough legal EU issues, regulations and negotiations," reports one client, who appreciates that the team provides "a handling of cases that indicates a great understanding of the customer's questions and a great professional network all over the world." (Chambers and Partners 2020)

‘Great team dynamic between the associates and the partners. They were responsive to what we needed and gave us exactly the support we wanted.‘

Easy to work with, very good availability and reliable when it comes to quality. ‘ (Legal 500, 2020)

Vid behov samarbetar vi med byråns andra specialister inom områden som företagsöverlåtelser, processer, arbetsrätt och reglering inom den finansiella sektorn.

Relaterade nyheter

Nyhet

Vinge topprankat av Chambers & Partners inom tio verksamhetsområden

Ett stort tack till alla er klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers årliga r…
19 mars 2021
Nyhet

75 miljoner kronor i sanktionsavgift mot Google

Datainspektionen har beslutat att Google ska betala en administrativ sanktionsavgift om 75 miljoner…
11 mars 2020