IT, telekom och outsourcing

Med drygt 20 års erfarenhet hjälper vi våra klienter att förutse och hitta lösningar på de juridiska och affärsmässiga frågor som uppkommer i affärer inom IT, telekom och outsourcing. Affärer som inte sällan omfattar organisationer och myndigheter i flera länder.

Bland våra uppdrag kan nämnas systemleveranser och outsourcingprojekt för företag inom bank‑ och försäkring, energi, transport, detaljhandel och offentlig sektor. Vår rådgivning omfattar enligt nedan.

IT

Vi bistår exempelvis vid:

 • systemupphandlingar
 • e-handelsprojekt
 • licensiering av programvara
 • molnrelaterade tjänster
 • onlinetjänster
 • integritetsfrågor

Vår löpande rådgivning omfattar frågor som avtal om utveckling, licensiering, tjänster, produktleveranser, distribution, konsulttjänster, upphandling av produktionsutrustning samt informations‑ och personuppgiftshantering.

Telekom

Vi bistår till exempel vid:

 • internationella joint ventures
 • upphandling av telesystem
 • tillstånd för operatörer
 • frekvens- och nummertilldelning
 • samtrafikförhandlingar
 • frågor om nätneutralitet och nästa generations nätverk
 • andra former av regulatoriska frågor

Vi medverkar också vid avtal och samarbeten för traditionella och IP‑baserade teletjänster, bredbandstjänster samt satellit‑ och kabel‑tv.

Outsourcing

Vi bistår exempelvis med att planera och upphandla, samt granska, upprätta och förhandla alla typer av avtal.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths: "Staffing is always tight and adapted to the matter at hand; availability is very good and the quality of advice is impeccable and business-oriented." "They're very dedicated to understanding the subject and finding the best possible legal solutions." Chambers & Partners 2023

‘Everyone in the team (from junior associate to partner) is always very well-prepared and well-informed about our industry and our business. You can always jump right into the relevant issue. Also, pretty much everyone is very easy going and easy to deal with. They have a good attitude on all levels. You always get fast service and relevant feedback. I always feel that I can trust the outcome.’ Legal 500 2024

‘The team has solid experience and provides world-class legal advice within IT and telecoms.’

‘Very strong collaborations skills within many areas, SaaS agreements as an example.’

‘A unique mix of specific competences and areas of expertise. We are in contact with a limited number of persons but there is always, through their broad network, a team “behind the scenes” with specialists if a certain difficult and very specific question arises.’

‘Always very professional, correct, thorough, knowledgeable and interested in our business and what is important for us as a client.’

‘Broad knowledge as well as ability to focus on specific areas when needed. The team is well organised in order to support clients in a very flexible and dedicated manner.’ Legal 500 2023

 

Nyheter

Nyhet 11 juni 2024

Hur tålig är finanssektorn mot IT-risker och cyberhot?

Nyhet 21 maj 2024

Som ett avslutande steg i lagstiftningsprocessen antog Europeiska unionens råd (Rådet) idag, den 21…

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.