Rekonstruktioner och obestånd

Vinge har varit involverad i flera av de största och mest komplexa företagsrekonstruktionerna och konkurserna i Sverige under de senaste decennierna. Vi biträder båda sidor inom obeståndsrätten och är rådgivare till såväl låntagare som långivare och andra intressenter i rekonstruktioner.

Våra tjänster

Vinges erbjudande omfattar bland annat hantering av avvecklingsförfaranden, ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktioner och likvidationer samt biträde vid domstolsprocesser om kredit‑ och obeståndsfrågor.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi genomföra komplicerade rekonstruktioner med expertstöd inom bland annat M&A, Arbetsrätt och Bank & Finans.

Teamet enligt rankinginstituten

“Vinge is great and has a strong bench of associates who are really bright, thoughtful and work to push a deal forward.” Chambers & Partners 2024

“Vinge is a premier law firm in Sweden and it's always a good experience working with the team.” Chambers & Partners 2024

"Vinge is a go-to Swedish legal adviser, especially when it comes to cross-border transactions." Chambers & Partners 2023

 

Relaterade nyheter

Nyhet 12 juli 2024

Den 12 juli 2024 offentliggjordes Förordning (EU) 2024/1689 (”AI-förordningen”) i EU:s officiella ti…

Nyhet 8 juli 2024

2024 års vinnare av Vingestipendiet har utsetts. Stipendiet delas ut till juriststudenter som skrivi…

Nyhet 5 juli 2024

Att vara M&A-jurist på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer innebär att befinna sig i hände…