Mitt Liv

Mitt Liv är en stiftelse som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Organisationen driver årligen kurs- och mentorprogram för 200 mentorer och adepter i Stockholm och Göteborg.

Inom ramen för Mitt Livs adept‑ och mentorprogram Mitt Livs Chans hjälper vi personer med utländsk bakgrund att komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna i programmet får stöd i ansökningsprocessen och med många olika saker som en arbetssökande i ett nytt land stöter på. Inte minst är vi ett bollplank och ett stöd i tankarna om sitt nya yrke. 

Mentorer från Vinge

Flera av Vinges anställda är engagerade som mentorer i Mitt Livs mentorprogram. Inte minst för adepter med tankar om en framtida juristkarriär eller adepter med utländsk juristexamen. Vinge är även engagerade inom ramen för Mitt Livs HR‑nätverk där våra arbetsrättsspecialister deltar som föredragshållare på Mitt Livs årliga HR‑träff. Vi bistår också med kostnadsfri juridisk rådgivning till Mitt Liv i frågor som rör  exempelvis bolagsrätt och offentlig upphandling.

Läs mer om Mitt Liv på
www.mittliv.com