Energi

Vi är specialister på energi och hållbarhet

Tillgången till energi är avgörande för ett fungerande effektivt samhälle. Som aktör inom energibranschen har du och din verksamhet en central roll i skapandet av ett hållbart samhälle.

Energibranschen står inför stora förändringar under kommande år. Behoven av elkraft kommer att öka stort, inte minst på grund av elektrifieringen av fordon och industri. Förnybara energikällor, som vind, sol, vatten och biobränsle, ökar i betydelse, medan fossila energikällor som kol och olja minskar. Samtidigt ställer bl.a. FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Paris-avtalet (COP21) högre krav på ländernas klimat- och hållbarhetspolitik, vilket bland annat kommer till uttryck i EU:s klimatpaket Fit for 55, och ökar komplexiteten inom energisektorn. Kraven höjs ytterligare genom the Glasgow Climate Pact (COP26).

Energibranschen är motorn för hela klimatomställningen och en bransch som är inne i ett expansivt skede, vilket skapar nya utmaningar men också nya möjligheter.

Oavsett vilken typ av juridisk rådgivning du behöver, kan Vinges experter tillhandahålla de juridiska tjänster som krävs under ett projekts hela livscykel, för att hjälpa dig att identifiera och realisera nya investeringar samt bevara redan gjorda investeringar. Vi har spetskompetens och lång erfarenhet som rådgivare på alla områden inom energibranschen, med fokus på förnybara energikällor.

Vi biträder exempelvis i samband med:

  • Företagsöverlåtelser
  • Utveckling av nya kraftproduktionsanläggningar
  • Energitvister
  • Projektfinansiering
  • Elanslutning och elleveransavtal
  • Handel med elektricitet (PPA), elcertifikat och andra finansiella instrument
  • Tillstånds- och regulatoriska frågor
  • Statsstödsfrågor


Gedigen branschvana från energisektorn

Gruppens jurister är specialister på energi- och hållbarhetsmarknaden. Vi arbetar till exempel med frågor som aktualiseras i samband med projektutveckling och finansiering av förnybar elproduktion, såsom havs och landbaserad vindkraft, solkraftanläggningar samt infångning och permanent förvaring av koldioxid (CCS).

Oavsett vad du som klient har för behov kan vi med kort varsel sätta ihop ett team jurister med stor branschvana från energisektorn och som är erkända för sin specialistkompetens inom områden som miljörätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, finansiering, upphandling och EU-rätt.

Teamet enligt rankinginstituten

“They have the broadest and deepest knowledge of all Nordic firms we have collaborated with.” Chambers & Partners 2024

“My general experience is that Vinge's lawyers are dealing with the matters in an efficient and diligent way.” Chambers & Partners 2024

"Vinge has a knowledgeable and practical approach to complex construction contract matters." Chambers & Partners 2023

"Vinge has a really professional and knowledgeable team that is really easy to work with." Chambers & Partners 2023

 

Advokatfirman Vinge is increasingly active on solar and wind matters, alongside advising traditional energy clients on regulatory issues, transactions and dispute resolution; the firm’s impressive M&A capabilities is notably utilised on energy acquisitions. Department co-head Christoffer Thalin’s experience in sustainable energy provides a unique perspective on renewable infrastructure projects. Fellow co-head Peter Sundgren is an M&A specialist that advises clients at both a local and international level. Johan Cederblad is highly experienced in regulatory matters. Legal 500 2023

Morgondagens energiförsörjning

Se seminariet i efterhand här nedan


Svensk energipolitik 2022 - en ny spelplan

Med stigande energipriser och en ny karta för europeisk energiförsörjning har energifrågan blivit central inom svensk politik. Vilka prioriteringar görs från regeringen respektive oppositionen? Vilka politiska beslut behöver komma på plats för att möjliggöra energiinvesteringar och bygga förutsättningar för näringslivet?

Karl-Oscar Bohlin
, riksdagsman, Moderaterna
Mattias Jonsson, riksdagsman, Socialdemokraterna

 
Små modulära kärnkraftsreaktorer
- utopi eller framtida lösning?

Små modulära kärnkraftsreaktorer kan bli en lösning på framtidens ökade elbehov. Men nuvarande lagstiftning stoppar företag att ens överväga satsningar på tekniken. Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att få en högteknologisk kärnteknik på plats? Vad är en rimlig tidshorisont för etablering av SMR och morgondagens kärnteknik?

Ane Håkansson
, Professor i tillämpad kärnfysik


Energin och säkerhetspolitiken

Med ett turbulent världsläge har energifrågorna blivit centrala för såväl inhemsk säkerhet som internationella sanktioner. Hur påverkas Sverige av den europeiska omställningen? Hur slår rådande sanktioner mot olika aktörer? 

Johan Wiktorin
, VD för INTIL Group, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin
Mina Najafi, Medgrundare, INTIL Group
Anders Leissner, Sanktionsexpert och advokat, Vinge

 
Miljöprövningsutredningen 
- var ligger förändringarna?

En ny miljöprövningsutredning ligger på bordet. Den påverkar såväl energiinvesteringar som morgondagens energimix. Vilka delar i utredningen väntas få störst kommersiell påverkan, och hur påverkas förutsättningarna för olika energislag?

Erika Ekman
, Huvudsekreterare i miljöprövningsutredningen

Relaterade uppdrag

Uppdrag 30 maj 2024

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteripark…

Uppdrag 28 november 2022

Vinge har hjälpt Polhem Infra när det tecknat ett ramavtal med Solkompaniet avseende projektering, u…

Nyheter

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 1 december 2023

Den 24 oktober presenterade Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) ett vindkraftspaket för att stö…

Nyhet 26 maj 2023

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…