Sjö‑ och transporträtt

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom alla typer av transportrelaterade frågor.

Vi biträder ifråga om alla typer av transportsätt: sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport och logistik (3PL). Därutöver biträder vi i transporträttsliga försäkringsärenden. Vår expertis inkluderar såväl frågor relaterade till tvister som frågor om till exempel försäljning, registrering och finansiering av fartyg samt frågor som rör anställda. 


Transport av varor är en bransch som till sin natur i stor utsträckning är internationell, och där transportörens ansvar styrs av internationella regler och överenskommelser. Transportören ges generellt sett relativt långtgående möjligheter att begränsa sitt ansvar för eventuella skador på transporterat gods.

Därtill är de frister som uppställs enligt lag för att göra gällande krav mot transportören kortare än normalt. För den som orsakat skada på transporterat gods, eller som drabbats av skada eller försening vid köp av transporttjänster är det inte sällan helt avgörande att den juridiska rådgivning man erhåller ges av jurister med insikt i transportbranschens speciella förutsättningar. 

Vinge har sedan byråns start varit en av Sveriges mest framträdande rådgivare inom sjörätt och annan transporträtt.

Vinge har en lång och gedigen erfarenhet av såväl frågor relaterade till transportörens ansvar för inlastat gods inom olika transportslag som därtill knutna tvistefrågor. Eftersom vi regelbundethanterar juridiska frågeställningar som rör fartygshaverier, bärgning och regulatoriska frågor rörande samtliga transportslag, till exempel ärenden rörande cabotage, fordonssäkerhet, tillstånd samt last‑ och trafiksäkerhet, kan Vinge erbjuda en av den mest heltäckande rådgivningen på marknaden.

Vi kan bl.a. hjälpa dig med:

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Vad våra klienter säger om oss

Enligt publikationer som Legal 500 och Chambers and Partners är Vinge en av Sveriges ledande advokatbyråer inom sjörätt och transporträtt.

Chambers and Partners, 2020

One client states that the team "has very good knowledge and a commercial perspective." Another client says: Vinge was an excellent partner with very reliable and specific advice for both the strategy and actual execution of the project."

Legal 500, 2020

“The availability and provision of services is very good and of high quality. Vinge is always available for the client when we require services.”“I have trusted them with very qualified issues over the past years and they never disappoint.”

The team is highly qualified in the field and is able to combine high level legal advice with a pragmatic approach, which makes the services useful without much extra work for me as in house counsel.”

“Very flexible and good at adapting their services to our needs, but at the same time careful about having a clear agreement about the scope of the assignment.”

Chambers and Partners, 2019

The practice's grasp of the sector is acclaimed by commentators, one client maintaining that “it's one of the best legal teams within transport, cargo and maritime law nationally in Sweden.”

Legal 500, 2019

“highly skilled lawyers, who are always attentive and have great business knowledge” 

 

Relaterade nyheter

Nyhet 14 oktober 2021

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executiv…

Nyhet 20 augusti 2021

Vinges specialister inom sjö- och transporträtt har fått i uppdrag av International Comparative Lega…

Nyhet 7 maj 2021

Beställning av en vägtransport från en av de stora speditörerna i Sverige har ansetts vara förenlig…

Nyhet 23 april 2021

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främst…

Nyhet 19 april 2021

Vinge har erhållit högsta ranking av Legal 500 i deras nyligen släppta rankings för 2021.

Nyhet 16 april 2021

Följande verksamhetsområden har erhållit Tier 1 i The Legal 500:s EMEA guide: Banking & Finance, Cap…