Sjö‑ och transporträtt

Vi representerar utländska och svenska rederier, försäkringsbolag, banker och andra aktörer inom sjö- och transportnäringen.

Samtliga transportslag

Vi biträder vid alla typer av sjö‑ och transporträttsliga frågor, till exempel försäljning, registrering och finansiering av fartyg. Under de senaste åren har vi varit ombud i rättegångar rörande samtliga transportslag.

Vi har stor erfarenhet av juridiska frågeställningar som rör fartygshaverier, bärgning, regulatoriska frågor och miljöskadeansvar för att nämna några exempel. Vidare tillhandahåller Vinges praktiker inom sjö‑ och transporträtt biträde i regulatoriska frågor rörande samtliga transportslag, till exempel ärenden rörande cabotage, fordonssäkerhet, tillstånd samt last‑ och trafiksäkerhet.

Globala uppdrag

Under senare år har Vinges sjö‑ och transporträttsgrupp varit ombud i en rad skiljeförfaranden i Sverige och utomlands. Våra specialister har också varit rådgivare och koordinerat det rättsliga efterspelet till fartygskollisioner och andra sjöolyckor, med tvister vid domstolar i många olika länder.

Vi bistår regelbundet andra svenska och utländska advokatbyråer med specialistkunskap i samband med sjörättsliga tvister.

Vår samlade expertis

Enligt publikationer som Legal 500 och Chambers and Partners är Vinge en av Sveriges ledande advokatbyråer inom sjö‑ och transporträtt.

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

One client states that the team "has very good knowledge and a commercial perspective." Another client says: "Vinge was an excellent partner with very reliable and specific advice for both the strategy and actual execution of the project." (Chambers and Partners 2020)

The availability and provision of services is very good and of high quality. Vinge is always available for the client when we require services.
 

‘I have trusted them with very qualified issues over the past years and they never disappoint.‘

‘The team is highly qualified in the field and is able to combine high-level legal advice with a pragmatic approach, which makes the services useful without much extra work for me as in-house counsel.‘ 

‘Very flexible and good at adapting their services to our needs, but at the same time careful about having a clear agreement about the scope of the assignment.‘ (Legal 500, 2020)

 

Relaterat

Nyhet

Klargörande om vad som avses med ”närmast lämpliga järnvägsstation”

En vägtransport som utförts i Sverige av ett utländskt transportbolag, Samskip Sia, har ansetts vara inom ramen för en tillåten kombinerad transport genom ett avgörande från Förvaltningsrätten i Falun. Den centrala fråga i målet var hur begreppet ”närmaste lämpliga järnvägsstation” ska tolkas.

Nyhet

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av såväl Chambers som Legal 500 i deras nyligen släppta rankings.

Nyhet

Vinge medverkar i Logistikpodden

Som första jurist i Logistikpoddens 6-åriga historia medverkar Paula Bäckdén, advokat, och pratar transportjuridik.

Nyhet

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona impact international trade.

Nyhet

Vinge topprankat i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 14 av 17 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking.