Vår karriärmodell

Som biträdande jurist utvecklas du kontinuerligt, inte minst genom många av de olika arbetsuppgifter som du ställs inför. Vi vill att du ska nå din fulla potential och erbjuder dig möjligheter till olika typer av kompetensutveckling.  

Varje nyanställd jurist genomgår ett antal utvecklingssteg och under det årliga utvecklingssamtalet diskuterar du och din chef de kriterier som finns för rollen och om uppflyttning till en högre befattning kan vara aktuellt. Kriterierna är tydliga och som jurist vet du vad som förväntas av dig och din utveckling. 

Under de första åren ägnar du dig mycket åt introduktion, att skaffa dig en juridisk bredd och djupare förståelse för advokatyrkets alla delar, från att ge råd och ta eget ansvar till vikten av att knyta goda affärskontakter och vara en ambassadör för Vinge. 

Legal Associate

Under ditt första anställningsår handlar det mycket om att komma in i arbetsgruppens och byråns verksamhet samt att lära sig arbetssätt och metoder. Det är stort fokus på utbildning och inlärning. Under första året har vi ett specialanpassat utbildningsprogram för alla nyanställda jurister. 

"Ny på jobbet: från juriststudent till affärsjurist" - läs ett intervju med Ida Redander, legal associate

Junior Associate 

Även som junior associate ligger tyngdpunkten på inlärning gällande både juridiska och yrkestekniska/etiska kunskaper. Du lär lär dig Vinges arbetssätt och metoder genom arbete i arbetsgruppen under löpande handledning. 

"Möjligheterna att lära och utvecklas som jurist på Vinge är fantastiska” - läs en intervju med Nicolas Ek, junior associate

Associate

Som associate börjar du handlägga ärenden mer självständigt under handledares överinseende. Du förväntas besitta goda juridiska kunskaper samt vara en god representant för Vinge. Som nybliven Associate håller du i egna förhandlingar med stöd av handledaren för att längre fram ta eget ansvar för förhandlingar.

"Var inte rädd för att undersöka vilka möjligheter som finns för dig som är student" - läs en intervju med Anna Högsten, associate

Senior Associate 

Som senior associate är du en självständig jurist och med det ökar även ansvaret. Du har projektledaransvar och en ökad inriktning mot specialistkompetens. Du verkar även som handledare för nyanställda, junior associates och associates, samt har eget ansvar för projekt och ärenden.

"Drömmen om Bryssel ledde till Vinge" - läs en intervju med Victoria Gunnerek, senior associate

Manager/Senior Manager 

Du är en erfaren och självständig medarbetare samt en god ledare som ansvarar för större projekt tillsammans med delägare och handleder ett antal yngre kollegor. Du besitter en spetskompetens inom din disciplin och deltar aktivt i affärsutvecklingen av arbetsgruppen samt av Vinge som helhet.

”Roligare att argumentera än att alltid ha rätt” - läs en intervju med Cecilia Cronqvist, manager

”Till Vinge ska man söka om man vill jobba på en arbetsplats i framkant och där man garanterat får ett brett socialt nätverk” - läs en intervju med Arvid Axelryd, senior manager

Karriärvägar för dig som är senior jurist

För dig som är senior jurist finns framför allt tre vägar att gå i din fortsätta karriär på Vinge.

Counsel

Som counsel ingår du i Vinges ledning och får ett större ansvar för hela vår verksamhet. Ett counselskap kan ha olika inriktning men det är i grunden en operativ roll där inriktningen skräddarsys efter dig och dina kompetenser, till exempel i form av generella ledningsfrågor inom arbetsgruppen eller ett definierat uppdrag om ansvar för ett verksamhetsområde eller affärsutveckling.

Expert

Som expert utgör du en viktig funktion för att vi ska kunna erbjuda juridiska tjänster av högsta kvalitet. Du har spetskompetens inom ett särskilt definierat ämnesområde, och ansvarar för att hålla din kompetens uppdaterad och i framkant genom exempelvis bevakning av rättsutveckling. Du delar såklart med dig av dina kunskaper till kollegor och har en viktig roll i deras fortsatta kompetensutveckling. I rollen ingår också att marknadsföra Vinges expertkunskap inom ditt område genom att till exempel delta som föreläsare och paneldeltagare i konferenser och seminarier.

Delägare

Som delägare har du en nyckelroll på Vinge i frågor som rör ledarskap, affärsutveckling och ackvisition. Du ansvarar för din egen och din arbetsgrupps lönsamhet, för att utveckla ditt verksamhetsområde samt för befintliga och nya kunder. Du arbetar också aktivt med att utveckla din arbetsgrupps biträdande jurister, samt med projektledning och marknadsföring av Vinge.