Vår karriärmodell

Som biträdande jurist utvecklas du kontinuerligt, inte minst genom många av de olika arbetsuppgifter som du ställs inför. Vi vill att du ska nå din fulla potential och erbjuder dig möjligheter till olika typer av kompetensutveckling.  

Varje nyanställd jurist genomgår ett antal utvecklingssteg och under det årliga utvecklingssamtalet diskuterar du och din chef de kriterier som finns för rollen och om uppflyttning till en högre befattning kan vara aktuellt. Kriterierna är tydliga och som jurist vet du vad som förväntas av dig och din utveckling. 


Under de första åren ägnar du dig mycket åt introduktion, att skaffa dig en juridisk bredd och djupare förståelse för advokatyrkets alla delar, från att ge råd och ta eget ansvar till vikten av att knyta goda affärskontakter och vara en ambassadör för Vinge. 

 

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av karriärtrappans olika steg.

Nyanställd

Under ditt första anställningsår handlar det mycket om att komma in i arbetsgruppens och byråns verksamhet samt att lära sig arbetssätt och metoder. Det är stort fokus på utbildning och inlärning. Under första året har vi ett specialanpassat utbildningsprogram för alla nyanställda jurister. 

Junior Associate 

Även som Junior Associate ligger tyngdpunkten på inlärning gällande både juridiska och yrkestekniska/etiska kunskaper. Som Junior Associate lär du dig Vinges arbetssätt och metoder genom arbete i arbetsgruppen under löpande handledning. 

Associate

Som Associate börjar du handlägga ärenden mer självständigt under handledares överinseende. Du förväntas besitta goda juridiska kunskaper samt vara en god representant för Vinge. Som nybliven Associate håller du i egna förhandlingar med stöd av handledaren för att längre fram ta eget ansvar för förhandlingar.

Senior Associate 

Som Senior Associate är du en självständig jurist och med det ökar även ansvaret. Du har projektledaransvar och en ökad inriktning mot specialistkompetens. Som Senior Associate kommer du även att verka som handledare för nyanställda, Junior Associates och Associates. Du har eget ansvar för projekt och ärenden.

Manager/Senior Manager 

Du är en erfaren och självständig medarbetare samt en god ledare som ansvarar för större projekt tillsammans med delägare och handleder ett antal yngre kollegor. Som Manager/Senior Manager besitter du en spetskompetens inom din disciplin. Du deltar aktivt i affärsutvecklingen av arbetsgruppen samt av Vinge som helhet.

Kom och jobba hos oss

Kom och jobba hos oss

Här annonserar vi våra lediga tjänster. Hittar u inget som passar är du alltid välkommen att skicka en spontanansökan.

Din kompetensutveckling hos oss

Din kompetensutveckling hos oss

Vingeakademin, secondment, utlandspraktik, inom Vinge har vi ett brett program för din kompetensutveckling.

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

Lär känna dina framtida kollegor.

Praktisera hos oss

Praktisera hos oss

Vill du praktisera hos oss inom ramen för ditt examensarbete? Kontakta oss idag!

Kom på våra event

Kom på våra event

Vi håller ofta seminarier och webbinarier ‑ här hittar du alla våra kommande event.

Så jobbar vi med hållbarhet

Så jobbar vi med hållbarhet

Målet för vårt hållbarhetsarbete är att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och individer.