Bank och finans

Vi erbjuder långivare, finansiella institutioner, låntagare och andra aktörer rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner.

Lånefinansiering

Vinge har lång erfarenhet av bilaterala och syndikerade lån, strukturerade finansieringar, projektfinansieringar, förvärvsfinansieringar, exportfinansieringar, fastighetsfinansieringar, leasing etc.

Kapitalmarknadsfinansiering

Vinge har gedigen erfarenhet av rådgivning i samband med obligationer och certifikat. Vi erbjuder rådgivning avseende bl.a. etablerande av olika former av obligationslåneprogram, High Yield Bonds, hybridinstrument och värdepapperiseringar. Vi är också ledande på hemmamarknaden för företagsobligationer.

Derivat 

Vinge har en bred kunskap när det gäller olika former av derivat och lämnar regelbundet så kallade industry opinions.

Rekonstruktioner

Vinge bistår vid finansiella omförhandlingar och agerar som rådgivare åt låntagare, långivare och andra intressenter. Vi åtar oss även uppdrag som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator. Läs mer under verksamhetsområdet Rekonstruktion & Obestånd.

Sustainable Finance

Vinge anlitas regelbundet av svenska och internationella kreditinstitut, försäkringsföretag, fondförvaltare, värdepappersföretag och försäkringsdistributörer för att tillhandahålla rådgivning om SFDR, taxonomiförordningen, direktivet om företags hållbarhetsredovisning (CSRD), hållbarhetspåståenden i marknadsföringen och liknande frågor om hållbarhet. Under de senaste åren har det tillkommit flera regelverk om hur hållbarhet ska hanteras och redovisas av bolag inom finanssektorn. Den stora majoriteten av dessa regler har tillkommit till följd av initiativ från EU. Den stora mängden medför att det kan vara svårt för verksamhetsutövare att förstå vilka krav som ställs på dem eller vad dessa krav innebär.

Vi hjälper finansmarknadsaktörer med rådgivning avseende alla frågor om regelverken avseende hållbarhet på finansmarknaden. Vi hjälper till exempel våra klienter med att tolka och tillämpa kraven i SFDR och taxonomiförordningen för att säkerställa såväl att kraven uppfylls som att undvika greenwashing. Kontakta Viveka Classon och Nils Unckel.

Vår samlade expertis

Juristerna på Vinges Bank & Finansavdelning rankas högt av Chambers, IFLR, Legal 500 och andra välrenommerade rankinginstitut. Genom vårt omfattande internationella nätverk av ledande advokatbyråer kan vi också erbjuda en integrerad gränsöverskridande rådgivning.

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

 ‘The team is the most experienced in Sweden within financial services.’ Legal 500 2024 

‘Quality advice and very supportive.’Legal 500 2024 

‘This is a big practice with large resources.’  Legal 500 2024 

"Vinge seamlessly brings together legal and project management expertise in all the areas needed for transactions.” Chambers & Partners 2024

‘Vinge has a broad and skilled team in banking and finance that always delivers.’Chambers & Partners 2024

‘The team is very quick and service-minded.” Chambers & Partners 2024

‘Vinge has a high level of expertise and are very well versed in the area.’ Chambers & Partners 2024

‘The team at Vinge has deep and wide knowledge and experience.’ Chambers & Partners 2024

‘The team holds a very strong position in the Swedish regulatory market and is a noticeable choice for domestic and international top-tier clients.’

‘The go-to team for all regulatory issues within the financial services industry.’

‘They are swift and provide hands-on advice.’ Legal 500 2023

Relaterade nyheter

Nyhet 23 maj 2024

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilö…

Nyhet 23 maj 2024

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsfo…

Nyhet 23 maj 2024

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presen…

Relaterade uppdrag

23 maj 2024

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande…

17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer…

15 maj 2024

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av…