Bank och finans

Vi erbjuder långivare, finansiella institutioner, låntagare och andra aktörer rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner.

Lånefinansiering

Vinge har lång erfarenhet av bilaterala och syndikerade lån, strukturerade finansieringar, projektfinansieringar, förvärvsfinansieringar, exportfinansieringar, fastighetsfinansieringar, leasing etc.

Kapitalmarknadsfinansiering

Vinge har gedigen erfarenhet av rådgivning i samband med obligationer och certifikat. Vi erbjuder rådgivning avseende bl.a. etablerande av olika former av obligationslåneprogram, High Yield Bonds, hybridinstrument och värdepapperiseringar. Vi är också ledande på hemmamarknaden för företagsobligationer.

Derivat 

Vinge har en bred kunskap när det gäller olika former av derivat och lämnar regelbundet så kallade industry opinions.

Rekonstruktioner

Vinge bistår vid finansiella omförhandlingar och agerar som rådgivare åt låntagare, långivare och andra intressenter. Vi åtar oss även uppdrag som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator. Läs mer under verksamhetsområdet Rekonstruktion & Obestånd.

Sustainable Finance

Vinge anlitas regelbundet av svenska och internationella kreditinstitut, försäkringsföretag, fondförvaltare, värdepappersföretag och försäkringsdistributörer för att tillhandahålla rådgivning om SFDR, taxonomiförordningen, direktivet om företags hållbarhetsredovisning (CSRD), hållbarhetspåståenden i marknadsföringen och liknande frågor om hållbarhet. Under de senaste åren har det tillkommit flera regelverk om hur hållbarhet ska hanteras och redovisas av bolag inom finanssektorn. Den stora majoriteten av dessa regler har tillkommit till följd av initiativ från EU. Den stora mängden medför att det kan vara svårt för verksamhetsutövare att förstå vilka krav som ställs på dem eller vad dessa krav innebär.

Vi hjälper finansmarknadsaktörer med rådgivning avseende alla frågor om regelverken avseende hållbarhet på finansmarknaden. Vi hjälper till exempel våra klienter med att tolka och tillämpa kraven i SFDR och taxonomiförordningen för att säkerställa såväl att kraven uppfylls som att undvika greenwashing. Kontakta Viveka Classon och Nils Unckel.

Vår samlade expertis

Juristerna på Vinges Bank & Finansavdelning rankas högt av Chambers, IFLR, Legal 500 och andra välrenommerade rankinginstitut. Genom vårt omfattande internationella nätverk av ledande advokatbyråer kan vi också erbjuda en integrerad gränsöverskridande rådgivning.

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths: "Vinge has an excellent ability to handle complex financing matters that we regularly provide them with. They have a variety of people available who can assist with a wide range of matters." "Members of the team are always on top of the questions and foresee potential issues before they arise." Chambers & Partners 2023

 

‘Vinge’s financial services practice is able to bring substantial strength in depth to the largest and utmost business-critical regulatory matters, while assisting clients with regulatory transactions or SFSA actions.’

‘The broad experience on the principal cases in the sector is good, combined with a commercial perspective, which makes the team solution-oriented, client-friendly and responsive.’

‘The team holds a very strong position in the Swedish regulatory market and is a noticeable choice for domestic and international top-tier clients.’

‘The go-to team for all regulatory issues within the financial services industry.’

‘They are swift and provide hands-on advice.’ Legal 500 2023

Relaterade nyheter

Nyhet 27 november 2023

Som ett sista steg i lagstiftningsprocessen, antog Europeiska unionens råd (Rådet) den 27 november 2…

Nyhet 24 november 2023

Väl genomförda upphandlingar är av strategisk betydelse för samhället. Samtidigt är regelverket på o…

Nyhet 24 november 2023

Advokaterna Morgan Hallén, Anna Palmérus, Malin Olsson och Jenny Sandlund har bidragit med artiklar…

Relaterade uppdrag

20 november 2023

Vinge har biträtt Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) i samband med dess återköp av konvertib…

25 oktober 2023

Vinge företräder Carnegie Investment Bank AB i samband med förvärvet av verksamhetsområdena Erik Pen…

16 oktober 2023

Vinge har biträtt atNorth AB, ett ledande nordiskt datacenterföretag som erbjuder ansvarsfulla, ener…