Vinge Growth

Tjänster anpassade för bolag i stark tillväxtfas och andra företag med fokus på expansion.

 • Effektiv rådgivning - med all rätt. Vår storlek är din styrka. Hos oss får ni tillgång till topprankad expertis inom alla affärsjuridiska områden. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi enkelt förutse era behov och sätta in rätt kompetens vid rätt tidpunkt, så att ni får en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar rådgivning. Vi minimerar ledtider och håller teamet precis lagom stort för uppgiften.
 • Fokus på din affär. Vår rådgivning tar hänsyn till frågor som inte bara berör juridiken och vi väger in affärsmässiga konsekvenser i rådgivningen. Vad är mest effektivt, hur ser marknadens acceptans ut och vad är bäst lösning för ert bolag?
 • Öppna kort från första mötet. Vi samordnar och koordinerar de resurser ni behöver. Vår leverans anpassas till vad ert bolag önskar vid varje tillfälle. Förutsägbarhet, tydlighet och en bra relation med snabba vägar för kontakt är nyckeln i vårt erbjudande.
 • Våra vingar tar er över hela världen. Många av våra uppdrag är internationella och vi har ett omfattande nätverk av ledande byråer runt om i världen. Vi koordinerar och håller samman era internationella projekt och bidrar till kulturell förståelse för olika marknader.


Vi erbjuder

 • En kontaktperson som samordnar den juridiska rådgivningen och agerar affärsmässigt bollplank i er tillväxtresa oavsett om det rör den dagliga verksamheten eller specifika projekt.
 • Rätt person med gedigen erfarenhet för varje uppgift. Vår storlek och erfarenhet gör att vi kan arbeta tids- och kostnadseffektivt.
 • Juridiska lösningar för innovativa företag.
 • Genomlysning av er verksamhet med identifiering av juridiska risker och åtgärdsförslag anpassade till era behov och storlek.
 • Omfattningen av vår rådgivning anpassas efter era behov och era kostnader kommer att vara förutsebara.
 • Internationell expertis när den behövs genom vårt omfattande nätverk av de bästa byråerna i varje land.

 

Vinge är en full-servicebyrå och därför kan vi snabbt sätta ihop ett expertteam i en särskild fråga eller förstärka ett team med en nyckelperson i en akut situation.

 

Vi hjälper ert företag med

Vi har varit med på liknande resor förut och är en trygg partner för att säkra bland annat

 • Avtal optimerade för verksamheten. Vi går igenom era centrala avtal och tar fram en övergripande åtgärdslista anpassad efter var ni befinner er i dag och var ni vill befinna er i framtiden.

Vid en kapitalanskaffning eller en försäljning görs ofta en legal översyn av bolagets verksamhet och värdet kan påverkas avsevärt om inte de centrala avtalen och verksamheten är optimerade.

Vi är er partner i alltifrån olika förhandlingar och strategiska överväganden till framtagande av aktieägaravtal, bolagsdokumentation, kommersiella avtal med samarbetspartners, leverantörer och kunder samt hur rättigheter till bolagets immateriella tillgångar säkras på bästa sätt.

 • Externt kapital. De flesta bolag i stark tillväxt behöver ta in externt kapital eller andra typer av finansieringar. Vi ser till att ni är förberedda för varje steg i processen, att ni får marknadsmässiga villkor, att de viktiga juridiska bitarna är på plats. Vi är en erfaren partner att luta sig mot i detta ofta intensiva arbete.
 • Kompetensskydda verksamheten. Anställningsavtal och rätt skydd för företagshemligheter och nyckelkompetens har stor betydelse och ställs ofta på sin spets när ett bolag växer.
 • IP-rättigheter. Rätt skydd för era idéer, teknologi, produkter och kännetecken kan vara avgörande för bolagets nuvarande och framtida värde och konkurrenskraft. Vi hjälper er att identifiera och optimera värdet av just era immateriella tillgångar och kan administrera registrering och portföljhantering av varumärken, design och domännamn.
 • Bolagsrätt. Oavsett vilket behov eller vilken kompetens ert bolag har för att hantera bolagsrättsliga frågor hjälper vi er att kvalitetssäkra dokumentation, processer och strukturer. Vi är behjälpliga med allt från mallar, framtagande av dokumentation och relevanta registreringar till mer komplicerade frågor om omstruktureringar och kapitalbehov m.m. Att detta hanteras korrekt och att ni är fullt införstådda med just ert bolags förutsättningar är ofta avgörande för era möjligheter och begränsningarna när det kommer till att ta in investerare och växa som bolag.
 • IPO/aktiemarknadsrätt. Genom vår ledande position i segmentet att ge rådgivning inom aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt till börsbolag, deras ägare och andra aktörer på aktiemarknaden kan vi redan tidigt i er tillväxtresa förbereda er för en potentiell börsnotering. Om det blir aktuellt med en börsnotering eller andra kapitalanskaffningar i en noterad miljö är vi ett stabilt och tryggt stöd under hela er resa.
 • Compliance. Utifrån er verksamhet kan olika svenska och internationella lagar och regler vara tillämpliga. Vi hjälper er att identifiera och säkerställa att ert bolag förhåller sig till dessa på ett ansvarsfullt sätt. Genom vårt fullserviceerbjudande kan vi hjälpa er med till exempel personuppgiftshantering och GDPR, internationell handel och export, anti-korruption, mänskliga rättigheter och internationella arbetstagarrättigheter.

 

Vi vet vad som är marknadsmässigt i olika situationer och ni behöver inte oroa er om ni inte har den kompetensen själva.