Nyhet

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

13 april 2022

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Chambers & Partners ranking erhåller Vinge högsta ranking i 11 områden och Tier 2 i fem områden.

Följande verksamhetsområden har erhållit Tier 1 i The Legal 500:s EMEA guide: Banking & Finance, Capital Markets, Commercial, Corporate and M&A, Employment, Energy, Environment, EU and Competition, Healthcare and Life Sciences, Insolvency, Insurance, Intellectual Property and Media, IT and Telecoms, Real Estate, Shipping, Tax.

Områdena Data Privacy and Data Protection, Dispute Resolution, Public Procurement har erhållit Tier 2.

Healthcare and Life Sciences avancerar i år till Tier 1, där Stojan Arnerstål i rollen som branschansvarig lyfts särskilt:

Håkan Borgenhäll leads on high-stakes patent litigation for leading global corporates, including Eli Lilly’s high-profile validity dispute relating to the patented use of the pharmaceuticals product Alimta. Practice head and counsel Stojan Arnerstål is regularly engaged on large commercialisation projects, while Johan Cederblad is the go-to partner for regulatory appeals.

Stojan Arnerstål has excellent skills in matters related to IP and global patent licensing agreements. He has a business minded approach, listens carefully to the needs of the client and is very easy to work with.”

I Chambers & Partners erhåller Vinge toppranking med Tier 1 i Capital Markets, Competition/European Law, Corporate M&A, Dispute Resolution, Employment, Energy & Natural Resources, Insurance, Intellectual Property, Private Equity, Restructuring/Insolvency, Tax och FinTech.

Tier 2 erhålls för Banking & Finance, Capital Markets: debt, Environment, Information Technology och Real Estate.


Följande rådgivare lyfts individuellt av Legal 500:

Leading Individuals

Mikael Ståhl, Jesper Schönbeck, Erik Sjöman, Jonas Johansson, Christina Kokko, Johan Winnerblad, Fredrik Dahl, Christoffer Thalin, Johan Karlsson, Fabian Ekeblad, Richard Wessman, Assur Badur, Michele Fara, Jonas Eklund, James Hope

Next Generation Partners

Louise Brorsson Salomon, Albert Wållgren, Åsa Gotthardsson, Peter Sundgren, Johan Cederblad, Viveka Classon, Nicklas Thorgerzon, Cecilia Möller Norsted, Daniel Wendelsson

Practice Heads

Anders Strid, Jonas Bergström, Ingela Malmborg, Yohanna Öhrnegård, Robert Deli, Björn Nicolai, Martin Johansson, Pär Remnelid, Stojan Arnestål, Morgan Hallén, Henrik Ossborn, Mattias Rosengren, Anders Forkman, Eva Fredrikson, Henrik Borna, Emelie Svensäter Jerntorp, Silvia Dahlberg, Krister Azelius, Jerker Alm

Hall of Fame

Thomas Sjöberg, Marcus Glader, Håkan Borgenhäll, Carl Johan Af Petersens, Mattias Schömer

Other Key Lawyers

Emma Stuart-Beck, Fredrik Wilkens, Johan Göthberg, Anna Palmerus, Per Johan Eckeberg, Fredrik Lundblom, Anette Henrysson, Jolene Reimerson, Niclas Winnberg, Lena Westberg, Mattias Rosengren, Kristoffer Sällfors, Per-Ola Bergqvist, Daniel Prawitz, Daniel McKiernan, Karolin Ekström, Victor Ericsson, Maria Schultzberg,Ulrika Bengtsson, Henrik Wastenson

Rising Stars

Mathilda Persson, Paula Bäckdén, Ninos Aho, Robin Eliasson 

Följande rådgivare lyfts individuellt av Chambers & Partners:

Band 1

Erik Sjöman, Johan Karlsson, Marcus Glader, Christina Kokko, Johan Winnerblad, Fredrik Dahl, Christoffer Thalin, Håkan Borgenhäll, Richard Wessman, Mattias Schömer

Band 2

Emma Stuart-Beck, Mikael Ståhl, Johan Cederblad, Eva Fredrikson, Fabian Ekeblad, Assur Badur

Band 3

Louise Brorsson Salomon, Jesper Schönbeck, James Hope, Jonas Eklund, Mattias Rosengren, Thomas Sjöberg, Nicklas Thorgerzon, Viveka Classon, Jonas Bergström, Daniel Wendelsson, Morgan Hallén

Band 4

Albert Wållgren, Jonas Johansson, Fredrik Lundblom, Krister Azelius, Åsa Gotthardsson, Johan Larsson, Jonas Johansson

Senior Statespeople

Per Johan Eckerberg

Spotlight Table

Mia Falk, Carl Johan af Petersens

 

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter