Trainee i Bryssel

Har du ett genuint intresse för konkurrens- och EU-rätt? Som trainee på vårt Brysselkontor får du under sex månader möjlighet att biträda vid handläggning av konkurrensrättsliga frågor och ärenden av allmän EU-rättslig natur tillsammans med kompetenta och härliga kollegor.

Vi söker dig som är nyexaminerad jurist eller i slutet av din juristutbildning som är genuint intresserad av att utvecklas i rollen som affärsjurist, som är lyhörd och affärsdriven och som bidrar till en riktigt god lagkänsla. Vi delar med oss av vår mångåriga erfarenhet och enorma kompetens – du ger oss din starka ambition och vilja att lyckas i denna roll.

I urvalet av ansökningar bedömer vi främst arbetslivserfarenhet och studieresultat. Tingsmeritering, studier inom ekonomi, internationell erfarenhet, ideellt engagemang och språkkunskaper, särskilt i franska, är exempel på meriter som också väger tungt men som inte utgör ett krav.

Del av specialistteam

Vinge var banbrytande i Norden med att skapa en specialiserad arbetsgrupp inom EU- och konkurrensrätt. Som trainee blir du en del av specialistgruppen EU, Competition & Regulatory som består av drygt 25 jurister på våra kontor.

Förutom konkurrensrätt, inklusive statsstöd, samt offentlig upphandling, finns i gruppen expertis bl.a. avseende EU:s fyra friheter och inom sektorspecifik reglering på olika områden, såsom exempelvis telekommunikation och energi. En allt större andel av uppdragen avser tvistlösning och processer inom samtliga dessa områden, såväl inför svenska myndigheter och domstolar som inför EU-kommissionen och EU-domstolen. Vår specialistgrupp och våra delägare rankas i såväl inhemska som internationella sammanhang som de mest framstående inom området.

Rekrytering

Traineetjänsten är tidsbegränsad till sex månader. Vid rekrytering annonserar vi ut våra traineetjänster bland våra lediga jobb.

Se våra lediga jobb