Arbetsrättspodden

Arbetsrättspodden

Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR‑ och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt. 

Vi på Vinge har startat podden för att dela med oss av vår kunskap och bjuda på insikter inom en rad olika arbetsrättsliga frågor och situationer. I podden möter du våra jurister som vid varje avsnitt lyfter en ny fråga. Podden kommer ut varannan vecka och finns där poddar finns samt här på vinge.se.

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Avsnitt

Avsnitt 58 - Nya LAS - en överblick 

Den 1 oktober ska de nya ändringarna i LAS börja tillämpas. Saklig grund blir nu sakliga skäl, en ny anställningsform införs och det finns nya regler för undantag från turordningen. I det här avsnittet ger Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson en överblick över den största förändringen av det svenska arbetsrättsliga landskapet på årtionden.

Medverkande:

Emelie Svensäter Jerntorp, delägare

Åsa Gotthardsson, delägare

 

Trevlig lyssning!
Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

Avsnitt 57 - Mer information till arbetstagaren 
Det händer mycket inom arbetsrätten nu. En viktig nyhet är de ändringar i LAS som börjar gälla den 29 juni, som innebär att en arbetsgivare måste lämna mer information till arbetstagaren om vilka villkor som gäller i anställningsförhållandet. Det innebär i praktiken att många verksamheter behöver se över sina anställningsavtal och annan information som lämnas till arbetstagaren. Detta pratar Emelie Svensäter Jerntorp och Karin Gynnerstedt om i sista avsnittet av Arbetsrättspodden innan sommaruppehållet. 

Avsnitt 56 - Visselblåsarkanaler
Från och med 17 juli ska system för visselblåsarrapportering finnas på plats i bolag med mer än 50 anställda så att det på ett enkelt sätt går att anmäla missförhållanden inom bolaget. Det finns många frågor kopplade till upprättandet av dessa system och möjligheten att dela kanaler inom en och samma koncern. Vilka bolag kan dela kanaler och vad behöver man tänka på i förhållande till den eller de personer som ska ta emot rapporteringen? I veckans avsnitt lyfter Emelie Svensäter Jerntorp och Tove Tullberg några av de vanligaste frågorna rörande visselblåsarfunktioner.

Avsnitt 55 - Arbetstagares bisysslor
Det är inte ovanligt att en arbetstagare vill engagera sig i olika verksamheter på sin fritid. Det kan vara i egenskap av anställd, frivilligarbetare, engagemang i idrottsföreningen eller en egen verksamhet. Men har en arbetstagare alltid rätt att ha bisysslor vid sidan om arbetet och vad ska en arbetsgivare tänka på för att undvika problem? I det här avsnittet av Arbetsrättspodden diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Karin Gynnerstedt bisysslor.

Avsnitt 54 - Personuppgiftsansvaret i en konsultrelation
Att det förekommer behandling av personuppgifter i en konsultrelation är regel snarare än undantag. Och förekommer det personuppgifter finns det ett personuppgiftsansvar. Men vem är egentligen ansvarig? Det är inte alltid glasklart. Det är viktigt att hamna rätt, både för uppdragsgivaren och konsultbolaget, så att parterna har en chans att få rätt dokumentation på plats i tid. I det här avsnittet av Arbetsrättspodden pratar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner om personuppgiftsansvaret i en konsultrelation.

Avsnitt 53 - Ledighet för hemvärnsutbildning 
Har arbetstagaren per automatik rätt till ledighet för att delta i hemvärnsutbildning? Frågor kring möjligheten att ta ledigt för att delta i övning med hemvärnet har blivit allt vanligare under första delen av 2022. Vilka möjligheter har en arbetsgivare att påverka ledighetens förläggning, och vilka villkor måste vara uppfyllda för att ha rätt till ledighet? Emelie Svensäter Jerntorp och Sara Strandberg reder ut de arbetsrättsliga frågorna kopplade till hemvärnsutbildning i veckans avsnitt av Arbetsrättspodden. 

Avsnitt 52 - Omplacering och AD 2022 nr 7
Vad innebär det att skyddet för arbetstagararen är ett anställningsskydd och inte ett befattningsskydd? Rättsfallet AD 2022 nr 7 gav tydliga svar när det gäller den ofta knepiga frågan om omplacering enligt 7 § och 22 § i LAS. I veckans avsnitt diskuterarar Emelie Svensäter Jerntorp och Sara Strandberg rättsfallet från Arbetsdomstolen.

Avsnitt 51 - Gig-economy
Gig-ekonomin är ett fenomen somfår allt större fäste, men vad betyder det egentligen för arbetsmarknaden? I det här avsnittetdiskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner gig-ekonomins innebörd, och vad det ger upphov till förarbetsrättsliga frågeställningar.

Avsnitt 50 - Egenanställning - vad är det?
Det har pratats mycket om så kallade egenanställningar de senaste åren, och det blir allt vanligare att det används som ersättning för ett konsultupplägg eller ett vanligt anställningsförhållande. Men vad är egentligen en egenanställning och vad innebär det för kunden? Finns det några risker, och vad bör man tänka på? Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner diskuterar upplägget i veckans avsnitt.

Avsnitt 49 - Vad är ett kollektivavtal?
Kollektivavtal är vanligt förekommande på den svenskaarbetsmarknaden och en viktig del av den så kallade ”svenska modellen”. Det är en speciell typ av avtal som omgärdas av olika regler. Emelie Svensäter Jerntorp och Karin Gynnerstedt  diskuterar vad ett kollektivavtal egentligen är, vad det brukar innehålla, vem som kan bilda en fackförening och vilka effekter kollektivavtal får för verksamheter.

Här lyssnar du på avsnitt 48– Skadestånd vid felaktig uppsägning
En arbetstagare kan ifrågasätta giltigheten av en uppsägning och då kan frågan behöva avgöras i domstol. Dessa arbetsrättsliga tvister har särskilda regler som man som arbetsgivare behöver förhålla sig till. Emelie Svensäter Jerntorp och Jerker Kjellander diskuterar vad man bör tänka på inför och under en arbetsrättslig tvist.