Internationell handel

Den alltmer globaliserade handeln skapar en komplex värld för företag, oavsett storlek eller marknad, att navigera i med tanke på den väv av internationella och nationella lagar och regelverk som samtidigt påverkar affärens genomförande. För att lyckas med internationell handel krävs ett globalt tillvägagångssätt byggt på en djup förståelse för de ständigt föränderliga juridiska, affärsmässiga och politiska faktorer som påverkar den internationella handeln med både varor och tjänster.

Med anledning av en alltmer globaliserad handelsmarknad med enskilda regelverk uppstår hinder för alla fysiska och juridiska personer som önskar delta. Oförutsedda risker uppstår över gränserna som kan utlösa ansvar och stora kostnader.

Globalt fokus

Vi på Vinge har som affärsjuridisk fullservicebyrå stor erfarenhet av dessa frågor och kan hjälpa dig som klient att göra smidiga och lyckade affärer. Vår medverkan redan i ett tidigt skede av en handelsrelation gör att du kan fokusera på affärerna och vara med och konkurrera i toppen på redan etablerade och kommande marknader i fast förvissning om att vi hjälper dig att identifiera och minimera risker.

Exempel på områden inom internationell handel där vi kan hjälpa till:

 • Avtalsfrågor (exempelvis köpeavtal, logistik- och transportavtal)
 • Tillämpning av olika leveransvillkor
 • Hantering av varulager
 • Sakrättsliga frågor
 • Import och exportfrågor (exempelvis licenser, sanktioner och andra handelshinder)  
 • Sjö- och transporträtt
 • Betalningsvillkor och säkerheter (exempelvis remburser och konossement)
 • Skatt- tull och andra avgiftsfrågor
 • Regelefterlevnad
 • Straffrättsliga frågor
 • Mutor och korruption
 • Internutredningar om bedrägerier och annan brottslighet
 • Due diligence av affärspartners
 • Tvister
 • Frågor om dokumentation
 • IP frågor
 • Investerings- och finansieringsfrågor
 • Konkurrensfrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Insolvensfrågor
 • EU rätt
 • Brexit
 • Dumpning och subventionsfrågor
 • Frågor om utstationering av personal

 

Vi hjälper företag inom alla branscher och har en bred och djup kompetens inom de områden som är relevanta för internationell handel.

Vi ingår i ett gediget internationellt nätverk med advokatbyråer runt om i världen och kan förmedla kontakt med skräddarsydd juridisk expertis, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla och koordinera gränsöverskridande rådgivning i de mest utmanande internationella affärerna.

Subscribe to Sanctions updates

Relaterade nyheter

On 24th June 2024, EU issued a 14th sanctions package against Russia. Apart from adding various proh…

Sanktioner

Hur påverkar det rådande världsläget svenska bolag? Och hur vana är vi egentligen vid sanktionslagst…

Advokaterna Anders Leissner och Martin Johansson samt biträdande juristerna Sam Fakhraie och Samuel…

On 18th December 2023, EU adopted a 12th sanctions package against Russia.

Sanktioner

Vinges expert på shipping, Anders Leissner, på Göteborgskontoret medverkade idag i DiTV. Han uttalad…

Risks related to the maritime transportation of Russian oil

Sanktioner

New EU sanctions and criminalization of sanctions breaches

Sanktioner

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

Utmärkelser Om byrån Industri 4.0