Internationell handel

Den alltmer globaliserade handeln skapar en komplex värld för företag, oavsett storlek eller marknad, att navigera i med tanke på den väv av internationella och nationella lagar och regelverk som samtidigt påverkar affärens genomförande. För att lyckas med internationell handel krävs ett globalt tillvägagångssätt byggt på en djup förståelse för de ständigt föränderliga juridiska, affärsmässiga och politiska faktorer som påverkar den internationella handeln med både varor och tjänster.

Med anledning av en alltmer globaliserad handelsmarknad med enskilda regelverk uppstår hinder för alla fysiska och juridiska personer som önskar delta. Oförutsedda risker uppstår över gränserna som kan utlösa ansvar och stora kostnader.

Globalt fokus

Vi på Vinge har som affärsjuridisk fullservicebyrå stor erfarenhet av dessa frågor och kan hjälpa dig som klient att göra smidiga och lyckade affärer. Vår medverkan redan i ett tidigt skede av en handelsrelation gör att du kan fokusera på affärerna och vara med och konkurrera i toppen på redan etablerade och kommande marknader i fast förvissning om att vi hjälper dig att identifiera och minimera risker.

Exempel på områden inom internationell handel där vi kan hjälpa till:

 • Avtalsfrågor (exempelvis köpeavtal, logistik- och transportavtal)
 • Tillämpning av olika leveransvillkor
 • Hantering av varulager
 • Sakrättsliga frågor
 • Import och exportfrågor (exempelvis licenser, sanktioner och andra handelshinder)  
 • Sjö- och transporträtt
 • Betalningsvillkor och säkerheter (exempelvis remburser och konossement)
 • Skatt- tull och andra avgiftsfrågor
 • Regelefterlevnad
 • Straffrättsliga frågor
 • Mutor och korruption
 • Internutredningar om bedrägerier och annan brottslighet
 • Due diligence av affärspartners
 • Tvister
 • Frågor om dokumentation
 • IP frågor
 • Investerings- och finansieringsfrågor
 • Konkurrensfrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Insolvensfrågor
 • EU rätt
 • Brexit
 • Dumpning och subventionsfrågor
 • Frågor om utstationering av personal

 

Vi hjälper företag inom alla branscher och har en bred och djup kompetens inom de områden som är relevanta för internationell handel.

Vi ingår i ett gediget internationellt nätverk med advokatbyråer runt om i världen och kan förmedla kontakt med skräddarsydd juridisk expertis, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla och koordinera gränsöverskridande rådgivning i de mest utmanande internationella affärerna.

Relaterade nyheter

Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande…

EU imposes 10th sanctions package and new sanctions from US and UK.

On 4 February 2023, members of the Price Cap Coalition (G7 plus EU and Australia) reached consensus…