Nyhet

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Den 1 oktober i år ersattes det tillfälliga regelverket med permanent lagstiftning för stöd till korttidsarbete – även kallat ”det ordinarie stödet”. Möjligheten att få stöd enligt den tillfälliga och den permanenta lagstiftningen skiljer sig från varandra på ett antal punkter, både vad gäller ersättningsnivåer och villkor. Bland annat gäller att företag som har tagit emot korttidsstöd under 2020 kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter den sista månaden då stöd har mottagits under år 2020. Den permanenta lagstiftningen innebär även förändringar av subventionsgraden, som sänks från 75 procent till den ordinarie nivån på 33 procent.

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansarbete ser ut att bli den nya standarden på flertalet arbetsplatser.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.
10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter