Nyhet

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Den 1 oktober i år ersattes det tillfälliga regelverket med permanent lagstiftning för stöd till korttidsarbete – även kallat ”det ordinarie stödet”. Möjligheten att få stöd enligt den tillfälliga och den permanenta lagstiftningen skiljer sig från varandra på ett antal punkter, både vad gäller ersättningsnivåer och villkor. Bland annat gäller att företag som har tagit emot korttidsstöd under 2020 kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter den sista månaden då stöd har mottagits under år 2020. Den permanenta lagstiftningen innebär även förändringar av subventionsgraden, som sänks från 75 procent till den ordinarie nivån på 33 procent.