Nyhet

Vinge årets byrå inom Arbetsrätt

1 december 2017 Om byrån Utmärkelser

För tredje gången har Vinge blivit utsedd till Årets arbetsrättsliga byrå av Blendow Group. Fredrik Dahl och Åsa Gotthardsson, advokater på Vinge, tog emot priset.

Fredrik Dahl, Stockholm: - Vi är väldigt stolta och glada över att vi får detta pris i år igen. Vi arbetar hårt för att leverera över våra klienters förväntan varje dag och det är alltid kul att få uppskattning för det man gör.

Vad ligger bakom framgången?

Fredrik Dahl, Stockholm: - På Vinge har vi förmånen att få jobba med stora komplexa uppdrag och frågeställningar. Vår storlek och geografiska spridning ger uppdrag av olika karaktär: allt från dansk-svenska cross-borders, konflikter i hamnar och trakasserier i medie och teaterbranschen. Vi har helt enkelt en bred och mångfacetterad arbetsrättslig erfarenhet. Kunskap är det viktigaste vi har och därför är vi är alltid noga med att dela erfarenheter och ta nytta av varandras kunskaper. Vi har ett mycket gott samarbete mellan våra kontor och erfarenhetsspridning är något vi premierar. Både när det gäller att vidareutveckla oss och för att få in nya medarbetare i jobbet. Du lär dig mest av att få vara med på riktigt.

Åsa Gotthardsson, ny delägare på Vinge från och med 2018. Hur vill du utveckla arbetet framåt som ny delägare?

Åsa Gotthardsson, Stockholm: - Jag är stolt över att vara en del av en så uppskattad grupp. Som ny delägare vill jag vara med och fortsätta utveckla vår rådgivning och vårt team så att vi kan vara lika framgångsrika i framtiden som vi är idag. I takt med samhället i övrigt tror jag att vi måste vara redo för förändringar, se nya möjligheter med digitaliseringen och öka vår transparens mot klienter och allmänhet.

Hur ser framtiden ut, vilka trender ser ni?

Fredrik Dahl: - Arbetsrättslig rådgivning förändras med samhället – ibland tar det tid att se förändringar, ibland går det snabbt. Frågor kring arbetsmiljö, kränkande särbehandling och diskriminering har hamnat på alla arbetsrättares bord de senaste veckorna – och det kommer att hålla i sig. Den starka svenska ekonomin sätter också sin prägel på vår verksamhet – många byter jobb och då blir det aktuellt med konkurrensklausulers giltighet liksom upprättande av anställningsavtal för nya ledningspersoner.

Relaterade nyheter

Lisa Bourghardt utsedd till counsel vid Vinges Skånekontor

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa har arbetat på Vinge sedan 2013 och är verksam inom immaterialrätt.
9 november 2022 Om byrån Utmärkelser

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022 Om byrån Utmärkelser

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022 Om byrån Utmärkelser