Uppdrag

Vinge har biträtt Fidelio Capital vid etableringen av dess största fond hittills

Fonden – som är Fidelio Capitals tredje – har erhållit över 1 miljard euro i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och tredubblar därmed de totala investeraråtagandena från tidigare investeringsmandat.

Fidelio Capital grundades av Gabriel Fitzgerald 2010 och fokuserar på investeringar i bolag utan förutbestämda exithorisonter eller geografiska begränsningar, i vilka man kan vara en aktiv huvudägare. Genom sin investeringsstrategi har man genererat en marknadsledande avkastning motsvarande en genomsnittlig gross IRR om 80 % sedan start.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Mattias Schömer, Jonas Bergström, Jesper Ottergren, Martin Cronsioe, Viveka Classon, Malin Malm Waerme, Fredrik Dahl, Anton Sjökvist, Emelie Svanberg, Semir Omerbasic och Viktoria Wnuk.

 

 

Relaterat

Vinge biträder Norberg & Partner vid budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
4 oktober 2023

Vinge biträder Spetses Investments och Bacara Holdings i budet på IRRAS

Ett budkonsortium har genom IR Holding Bidco Inc. lämnat och fullföljt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Konsortiet bestod bland annat av IRRAS två största aktieägare, Spetses Investments Ltd och Bacara Holdings Limited, vilka har biträtts av Vinge.
3 oktober 2023

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023