Private Funds

Vinge är den ledande advokatbyrån inom private equity på den svenska marknaden. Vi företräder en bred skara förvaltare i fondetablerings- och omstruktureringsuppdrag samt i löpande frågor, och institutioner, family offices och andra investerare i samband med investeringar i riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer.

Vinges erbjudande under Private Funds består huvudsakligen av:

 • Rådgivning till förvaltare i samband med etablering och omstrukturering av riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer inom
  • Private Equity
  • Venture Capital och Growth
  • Fastigheter
  • Infrastruktur
  • Private Debt
  • Andra investeringsstrategier inom det alternativa spektret
 • Löpande rådgivning till förvaltare i fondrättsliga frågor
 • Rådgivning till investerare i samband med investeringar i riskkapitalfonder och fondliknande strukturer


Etablering av riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer

Vinges dedikerade juristteam med erfarenhet från både förvaltar- och investerarsidan erbjuder en effektiv och högkvalitativ process vid fondetableringsuppdrag. Vi biträder stora etablerade förvaltare såväl som mindre förvaltare med begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av att förvalta externt kapital. Vinge har ett heltäckande fonderbjudande, vilket innebär att vi utöver projektledning, framtagande och förhandling av avtal med investerare, bistår med rådgivning i skatte-, struktur- och regulatoriska frågor vilka är centrala delar i fondresningsprocessen.

Löpande fondrättslig rådgivning

Efter genomförd fondetablering finns Vinge med hela vägen under fondens livstid. Vi bistår med löpande rådgivning vid t.ex. avtalsändringar, fondrelaterade skattefrågor, tolkningsfrågor och säkerställer att åtaganden i fonddokumentationen implementeras i den underliggande investeringsverksamheten.

Vinge bistår även med rådgivning för olika typer av likviditetslösningar för förvaltare och investerare, som t.ex. överlåtelse av fondandelar genom secondaries-transaktioner och etablerande av continuation vehicles.

Investeringar i riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer

Med lång erfarenhet av att företräda institutioner rådger vårt dedikerade fondteam investerare i samband med investeringar i svenska och utländska riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer. Utmärkande för vår rådgivning är att vi sätter oss in i klientens position och beaktar aspekter såsom relativ storlek, förhandlingsposition och marknadsvillkor för det segment som den aktuella fondförvaltaren verkar i, för att i förhandlingarna prioritera de frågor som har störst praktisk betydelse för klienten.

 

Teamet enligt rankinginstituten

“We have been impressed by the team's combination of strong legal and business acumen.” Chambers & Partners 2024

“The law firm is experienced, pragmatic and efficient.” Chambers & Partners 2024

“Great ability to quickly handle complex situations.” Chambers & Partners 2024

Nyheter

Nyhet 23 maj 2024

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilö…

Nyhet 23 maj 2024

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsfo…

Nyhet 23 maj 2024

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presen…