Nyhet

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.

Under de senaste åren har arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Bland annat organiseras arbetet på nya sätt då det är vanligt att viss typ av arbete läggs ut på uppdragstagare, egenföretagare och frilansare. I dessa situationer är det viktigt att tydliggöra oklart vem som har arbetsmiljöansvaret för arbetet. Bland annat därför gav regeringen i juni 2021 en särskild utredare uppdraget att se över hur arbetsmiljöansvaret bör utformas framöver för att alla på arbetsmarknaden ska tillförsäkras en säker arbetsmiljö. 

I utredningen föreslås bland annat att en uppdragsgivares arbetsmiljöansvar bör utvidgas och i vissa fall omfatta egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer. Ansvaret ska inträda i det fall som uppdragsgivaren har ett huvudsakligt inflytande över arbetsmiljön. Om förutsättningarna för att ansvaret ska inträda är uppfyllda, får uppdragsgivaren skyldigheter i förhållande till arbetsmiljön som påminner om en arbetsgivares. Bland annat innebär det att en uppdragsgivare blir skyldig att genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minska identifierade risker för ohälsa och olycksfall. Skyldigheten som utredaren föreslår kan liknas med det ansvar som den som hyr in arbetskraft, enligt den nuvarande regleringen har.