Skog och gruvor

Vinge har mycket omfattande och gedigen erfarenhet av att biträda bolag verksamma inom skogs- och gruvnäringen.

Vi biträder bland annat vid förvärv och samgåenden, finansieringar, olika typer av samarbeten, projektering, koncessioner, miljöfrågor, inköps‑ och försäljningsavtal, standardavtal och liknande. Självfallet består vårt team även av jurister med branschspecifik kunskap om konkurrensrätt, tillståndsfrågor, import‑ och exportfrågor, CSR, arbetsrätt och skatt.

Våra experter besitter en gedigen insikt och förståelse för branschens specifika förhållanden, dels genom mångårig erfarenhet av att arbeta nära bolag inom branschen, dels genom att tidigare ha varit verksamma i bolag inom skogs‑ och gruvnäringen.