Nyhet

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den kommunala vården och omsorgen.

Frågan om vaccinationskrav och obligatoriska covid-tester är högaktuell nu när samhället succesivt börjar gå tillbaka till det normala och många arbetsplatser öppnar upp för sina anställda att arbeta från kontoret igen. Rättsläget är svårbedömt och frågorna är många, som vi redogjorde för i vårt förra nyhetsbrev. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver på sin hemsida att grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp normalt inte täcker situationen då en arbetsgivare ställer krav på vaccination i samband med nyanställningar. Anledningen är att anställningar anses vara en förmån som en arbetssökande som inte vill vaccinera sig kan välja att avstå från. Samtidigt är det viktigt att som arbetsgivare försäkra sig om att annan lagstiftning inte hindrar kravet på vaccination vid nyanställning, till exempel diskrimineringslagen om den arbetssökande i fråga av till exempel medicinska eller religiösa skäl inte kan vaccinera sig. Även GDPR aktualiseras när det gäller hur uppvisande av vaccinationsintyg får dokumenteras.

Växjö kommun påminner om att vaccinationen mot covid-19 är gratis och att personal rekommenderas att vaccinera sig samt får göra det under arbetstid. Kommunen är inte ensam om att diskutera frågan. Till exempel har Dalarna kommun tillsatt en utredning om möjligheterna att endast anställa vaccinerad personal samt möjligheterna att omplacera redan anställd personal som vägrar vaccinera sig.

Frågan har inte prövats rättsligt än och rättsläget inom området kommer sannolikt utvecklas i stor utsträckning den kommande tiden.

 

 

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter