Nyhet

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den kommunala vården och omsorgen.

Frågan om vaccinationskrav och obligatoriska covid-tester är högaktuell nu när samhället succesivt börjar gå tillbaka till det normala och många arbetsplatser öppnar upp för sina anställda att arbeta från kontoret igen. Rättsläget är svårbedömt och frågorna är många, som vi redogjorde för i vårt förra nyhetsbrev. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver på sin hemsida att grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp normalt inte täcker situationen då en arbetsgivare ställer krav på vaccination i samband med nyanställningar. Anledningen är att anställningar anses vara en förmån som en arbetssökande som inte vill vaccinera sig kan välja att avstå från. Samtidigt är det viktigt att som arbetsgivare försäkra sig om att annan lagstiftning inte hindrar kravet på vaccination vid nyanställning, till exempel diskrimineringslagen om den arbetssökande i fråga av till exempel medicinska eller religiösa skäl inte kan vaccinera sig. Även GDPR aktualiseras när det gäller hur uppvisande av vaccinationsintyg får dokumenteras.

Växjö kommun påminner om att vaccinationen mot covid-19 är gratis och att personal rekommenderas att vaccinera sig samt får göra det under arbetstid. Kommunen är inte ensam om att diskutera frågan. Till exempel har Dalarna kommun tillsatt en utredning om möjligheterna att endast anställa vaccinerad personal samt möjligheterna att omplacera redan anställd personal som vägrar vaccinera sig.

Frågan har inte prövats rättsligt än och rättsläget inom området kommer sannolikt utvecklas i stor utsträckning den kommande tiden.

 

 

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräva att deltagare uppvisar vaccinationsbevis.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs med anledning av den ökade spridningen av Covid-19. Dessutom har Folkhälsomyndigheten meddelat nya rekommendationer för arbetsplatser.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten. LO var kritiska till förslaget men har nu svängt i frågan.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter